‘Niet kijken naar klachten, maar naar mogelijkheden’

inzetbaarheidscoach carla

Carola de Laat, inzetbaarheidscoach bij Zorg van de Zaak. 

‘Voordat ik inzetbaarheidscoach werd, werkte ik dertien jaar als verzuimconsulent. Indertijd zag ik echter dat bij meer dan de helft van de langdurige ziekmeldingen niet-medische kwesties een rol spelen, zoals onenigheid op de werkvloer of de thuissituatie. Als inzetbaarheidscoach vul ik dit gat, als spin in het web tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Ik bespreek dus geen gezondheidsklachten, maar help de werkgever en de werknemer met praktische oplossingen voor niet-medische problemen.’

Samen met werknemer oplossingen zoeken
‘Als inzetbaarheidscoach sta ik dichter bij de werkgever dan in mijn vorige rol. Ik help niet alleen met de re-integratie van werknemers, ik adviseer de werkgever ook. Ik zie het bijvoorbeeld als één van mijn taken om de werkgever uit te leggen dat hij altijd samen met de werknemer een oplossing zoekt voor problemen die zich voordoen. Op die manier valt langdurig uitval te voorkomen.’

Durf door te vragen
‘In de praktijk is dit natuurlijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Werkgevers hebben veelal de neiging om niet door te vragen bij een langdurig afwezige werknemer, omdat ze denken dat ze dan te bemoeierig overkomen. Bovendien denken werkgevers vaak dat ze voor hun werknemers toegankelijk genoeg zijn, zodat de werknemer hen wel benadert als er iets is. Het probleem is echter dat werknemers net dat stapje niet durven te zetten. Zij het uit angst, zij het uit schaamte.’

Kijken naar mogelijkheden
‘Meestal is een oplossing voorhanden, maar dan moet iemand wel de stap zetten om in gesprek te gaan. Dat is precies waar ik voor zorg: ik faciliteer gesprekken tussen de werkgever en werknemer, om problemen op te lossen en langdurig verzuim te voorkomen. Het is daarbij de kunst om zaken niet groter te maken dan ze zijn, maar gewoon te zoeken naar een praktische oplossing voor het probleem. Ik kijk niet naar klachten, maar naar mogelijkheden. Een driegesprek met werkgever en werknemer is daarin de sleutel.’

Ervaring magazijnmedewerker
‘Zo kreeg ik laatst te maken met een magazijnwerker die aanvankelijk was aangesteld om bij een specifieke afdeling te werken. Hij moest daarnaast af en toe bezorgen en sprong ook nog vaak even bij in het magazijn. Dat leverde hem het gevoel op dat hij tekort schoot op zijn afdeling, met alle spanningen van dien. Hij voelde zich bezwaard om dit tegen zijn directe leidinggevende te zeggen, want die ‘had het al zo druk’. Bij het driegesprek met de directeur van het bedrijf kwamen we er al snel achter dat de medewerker de lat te hoog legde en dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over dat hij te weinig op zijn afdeling aanwezig was. In het vervolg zal hij regelmatig zijn taken doorspreken met zijn directe leidinggevende.’

Rust in zijn hoofd
‘Doordat zijn rol nu duidelijker is, heeft de magazijnmedewerker meer rust in zijn hoofd. Dat was ook nodig, want hij was al langere tijd afwezig van zijn werk. Na een periode van rust, is hij weer geleidelijk zijn taken aan het opbouwen, zodat hij binnen enkele weken weer volledig aan de slag kan.’

Kleine nuances
‘Elke casus vraagt om een andere aanpak. Soms is het nodig om werknemers door te sturen naar andere hulpbronnen die Zorg van de Zaak ook levert, omdat een diep liggend, structureel probleem moet worden aangepakt door bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, mediation of een werplekonderzoek. Ook zorg ik er altijd voor dat er evaluaties plaatsvinden, want het zou natuurlijk mooi zijn als zowel werkgever als werknemer iets van het driegesprek leren. Vaak blijkt het ‘m te hebben gezeten in kleine nuances die werknemers bij zijn gebleven, zoals een -soms onterechte- vrees dat collega’s iets negatiefs over hun hebben gezegd. Als je hier als werkgever en werknemer aandacht aan durft te geven, dan is dat vaak al het halve werk.’

Meer over het werk van de inzetbaarheidscoach.