Loading...

Privacy Statement

Privacy Statement zorgvandezaak.nl

Zorg van de Zaak vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe de bedrijven uit het netwerk, te weten ArboVitale, MaetisArdyn en HealthServices, persoonsgegevens beschermen en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. In de privacy reglementen kunt u lezen welke gegevens wij van u verwerken en op welke wijze deze beschermd worden. Een overzicht vindt u hieronder.

Deze privacyreglementen gelden voor klanten van ArboVitale, MaetisArdyn en HealthServices en hun medewerkers.

Download hier het algemene privacyreglement Zorg van de Zaak
Download hier onze Algemene Voorwaarden

Cookies
Download hier de cookieverklaring

Tracking cookies van Zorg van de Zaak weigeren

Wijzigingen privacyreglement
Zorg van de Zaak behoudt zich het recht voor de privacyreglementen van tijd tot tijd te updaten
en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.
U dient de privacyreglementen dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Brancheorganisaties NVAB en OVAL
De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde) en OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan) hebben een brochure uitgebracht waarin kort en bondig wordt uitgelegd welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld een bedrijfsarts.

Wijzigingen gebruik persoonsgegevens door Zorg van de Zaak per januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 mag Zorg van de Zaak vanaf 2018 geen persoonsgegevens als burgerservicenummer (BSN) en naam, adres, woonplaats (NAW) van niet zieke werknemers mag verwerken. Lees meer op deze pagina over wat Zorg van de Zaak hiertoe heeft geregeld en wat dit voor u betekent.