Het aanvraagformulier WIA voor medewerkers is vernieuwd

WIA - UWV

Wist je al dat het UWV een belangrijke update met betrekking tot het WIA-aanvraagproces voor je medewerkers heeft doorgevoerd? Sinds 8 april 2024 is het vernieuwde WIA-aanvraagformulier beschikbaar, met enkele cruciale verbeteringen die het proces soepeler en efficiënter maken. 

Verder lezen op de site van UWV? Klik hier.

Wat is de WIA ook alweer? 

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is een Nederlandse sociale verzekering die is ontworpen om medewerkers te ondersteunen die door ziekte of handicap (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. De WIA vervangt sinds 2006 de voormalige WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 

De WIA voorziet in verschillende uitkeringen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer: 

  • IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten): Deze uitkering is bedoeld voor medewerkers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het inkomen dat zij nog kunnen verdienen, wordt niet verrekend met de uitkering.
  • WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten): Deze uitkering is voor medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en nog in staat zijn om te werken. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het percentage van het verlies aan verdienvermogen.

Over het vernieuwde aanvraagproces 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat medewerkers nu zelf documenten kunnen uploaden in het aanvraagformulier, waaronder documenten van het re-integratieverslag. Dit biedt hen meer controle en gemak bij het indienen van de benodigde informatie. 

Duidelijk afspraken 

Maar om mogelijke vertragingen te voorkomen, is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met je medewerkers over wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van welke documenten. Dubbele inzendingen kunnen immers leiden tot onnodige vertragingen in het verwerkingsproces. 

Heldere uitleg 

Naast deze belangrijke verandering heeft het UWV ook de uitleg over het formulier aangepast, waardoor het voor je medewerkers duidelijker is in welke situaties zij dit formulier moeten gebruiken en welke documenten ze moeten meesturen. Bovendien zijn enkele vragen verduidelijkt om het invullen te vergemakkelijken. 

In één keer uploaden

Een belangrijk aandachtspunt is dat het formulier medische informatie kan bevatten, waardoor het niet mogelijk is om tussentijds opgeslagen gegevens te behouden. Daarom adviseert het UWV je medewerkers voldoende tijd te nemen om het formulier in één keer in te vullen en alle bijlagen vooraf klaar te leggen. 

We zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwingen het WIA-aanvraagproces voor zowel jou als je medewerkers prettiger maakt. Mocht je nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Inzetbaarheidscoaches. Zij helpen je graag verder. 

Meer info vind je op de site van het UWV