Verandering & werk

We moeten veranderen, omdat het niet meer werkt. De mentale fitheid van medewerkers staat onder druk. De zorg kan dit niet oplossen. We moeten de focus verleggen. De oorzaken vinden en aanpakken. Samen vergroten we de veerkracht van je medewerkers!

Lees meer

Sociale Veiligheid

Wat is gewenst en wat is ongewenst gedrag? Relevante vragen die het zeker verdienen om op de werkvloer te bespreken. Een werkomgeving waar iedereen zich prettig voelt vraagt om inspanning. We moeten ongewenst gedrag aanpakken en gewenst gedrag stimuleren. Samen maken we werk van (on)gewenst gedrag!

Lees meer

Nachtwerk

Nachtwerk is topsport. Daarom is begeleiding en aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers van groot belang. Samen krijgen we jouw team in topvorm. Zien we jullie aan de start?

Lees meer

Middelengebruik & werk

Verslaving op het werk komt veel voor. De gevolgen van verslaving werken door op je hele organisatie en team. Samen kunnen we het voorkomen, beperken en/of herstellen.

Lees meer