Laden...

Fit & vitaal

We helpen je bij het creëren van een prettig, vitaal en veilig werkklimaat. Waar leidinggevenden en medewerkers de verantwoordelijk nemen voor een fijne werkrelatie, goede werkomstandigheden en beheersing van de werkdruk. En waar men ook persoonlijk aan de slag gaat met mentale en fysieke fitheid. In een vitale organisatie zijn medewerkers meer betrokken, ervaren meer werkplezier en presteren beter.

Fit & vitaal
Fit & vitaal

Vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid formuleren

Een omgeving waarin iedereen gezond, vitaal, veilig, betrokken en met passie kan werken, komt niet uit de lucht vallen. Onderzoek, beleid en actie zijn nodig. Door oog te hebben voor risico’s en stressfactoren vergroot je de inzetbaarheid van jouw medewerkers. We helpen je om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s door een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), die we helemaal of deels samen uitvoeren. Ook brengen we de werkdruk en –sfeer in kaart met een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Op basis van de inzichten adviseren we je hoe je de risico’s kunt voorkomen of oplossen. Het is stof tot nadenken, praten en vaak een kwestie van doen. Een goed geformuleerd vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid helpt hierbij. Dankzij de stappen die volgen uit het beleid, wordt het werk plezieriger en veiliger voor jouw mensen.

Fit & vitaal

Leiderschap ontwikkelen

Een leidinggevende die voorbeeldgedrag laat zien en weet wat erbij coachen en motiveren komt kijken, zorgt voor een verbetering in werkplezier, prestaties en onderlinge werkrelaties. Grote kans dat gerichte coaching je team ook energieker maakt. Het is belangrijk dat je als leidinggevende op een open en onbevangen manier het gesprek met medewerkers aangaat over hoe ze in het werk staan.

Iedereen kan een leider worden. We hebben tips, zorgen voor coaching-on-the-job en bieden opleidingsprogramma’s die helpen het maximale uit bijvoorbeeld een-op-een gesprekken en teammeetings te halen.

Fit & vitaal

Prettig werkklimaat creëren

Samen werken vanuit vertrouwen, waarbij je teams de systemen juist gebruiken, werkprocessen optimaal zijn ingericht en de onderlinge gedrags- en werkafspraken helder zijn: dat wil iedereen. Door samen heldere afspraken te maken, kunnen jouw medewerkers competent en met plezier hun werk uitvoeren en optimaal productief zijn.

Fit & vitaal

Gezond en vitaal gedrag activeren

Vitale medewerkers in een veilige en prettige werkomgeving voelen zich meer betrokken en presteren beter. Het spreekt voor zich dat juist de mentaal en fysiek fitte medewerkers zorgen voor een vitale organisatie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Soms is het een puzzel, maar we helpen je graag verder. Met een vitaliteitsprogramma, health checks, werkplekonderzoeken en persoonlijk advies. Zo help je jouw medewerkers om bewuster te worden van hun gezondheid en vitaliteit, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn én blijven.