Laden...

Aanpakken & ontwikkelen

Maatschappelijke ontwikkelingen als diversiteit, digitalisering, robotisering en globalisering hebben grote impact op de manier van samen leven en werken. Dat vraagt om andere vaardigheden. Veerkracht, (persoonlijk) leiderschap en de kunst van sociale beïnvloeding worden steeds belangrijker. Door bewust stil te staan bij wat voor jouw medewerkers van belang is en ze samen te leren omgaan met de uitdagingen en veranderingen op het werk, kom je vooruit.

Aanpakken & ontwikkelen
Aanpakken & ontwikkelen

Veerkracht vergroten

De manier waarop medewerkers omgaan met veranderingen op het werk, verschilt van persoon tot persoon. De een trekt zich terug, de ander wordt somber en de derde gaat tot actie over. Je kan jouw medewerkers leren hoe ze zich beter staande kunnen houden in een veranderende organisatie en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Zodat hun vertrouwen in de toekomst groeit en ze voldoende weerbaar zijn om de beren en kuilen op hun weg aan te kunnen.

Aanpakken & ontwikkelen

Werkstress reguleren

Een beetje stress is gezond. Vraag dat maar aan een topsporter of muzikant, die zonder wat gezonde spanning maar matig zou presteren. Gezonde spanning helpt om beter te concentreren en presteren. Ook op het werk. Maar wanneer slaat de spanning om in stress? Hoe herken je dat als leidinggevende? Hoe reguleren je medewerkers stress en voorkomen ze mentale overbelasting? Samen zorgen we ervoor dat jouw medewerkers onder druk blijven presteren en na een lange werkdag energie over hebben. Voor thuis, zichzelf, hun partner, hun kinderen of vrienden.

Aanpakken & ontwikkelen

Met (seksueel) intimiderend en/of agressief gedrag omgaan

(Seksuele) intimidatie, emotioneel of agressief gedrag: helaas komt het op de werkvloer voor. Zeker binnen bepaalde beroepsgroepen krijgen medewerkers hier meer dan gemiddeld mee te maken. Dit gedrag kan grote gevolgen hebben voor de betrokken medewerker(s). Samen kijken we naar de meest effectieve werkwijze en aanpak, zodat je medewerkers ongewenst gedrag kunnen ombuigen, escalaties kunnen voorkomen en een vervelend gesprek respectvol kunnen beëindigen.

Aanpakken & ontwikkelen

Opleiden en trainen

Vanuit onze Zorg van de Zaak Academy verzorgen we nog meer verschillende trainingen en workshops, elk met weer een ander accent. Ook maken we ontwikkelprogramma’s op maat die precies aansluiten op jouw vraag. De behoefte van jouw medewerkers staat centraal. Op die manier pakken we samen de uitdagingen aan waar jouw medewerkers voor staan.