Loading...

Over Zorg van de Zaak

Over Zorg van de Zaak

Wij werken graag met u samen om het succes van uw organisatie te vergroten. Dit doen we door werkgevers en leidinggevenden te begeleiden bij hun gezondheidsbeleid en werknemers te helpen om zelf regie en verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun toekomst.

Over ons

Gecertificeerde bedrijfszorgorganisatie Zorg van de Zaak heeft een branchegerichte aanpak op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Zorg van de Zaak is landelijk actief en heeft een eigen inrichting voor de branches: industrie & vervoer, intermediair & verzekeraars, mkb, onderwijs, overheid, retail & zakelijke markt, en zorg (lees hier meer). Dankzij kennis en ervaring in deze specifieke branches weten de professionals van Zorg van de Zaak met welke problemen werkgevers te maken hebben. Samen met de werkgever zorgen zij voor gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Ook kunnen werkgevers en werknemers  bij Zorg van de Zaak terecht voor:

Onze aanpak

Zorg van de Zaak helpt om organisaties en werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Onze professionals ondersteunen werknemers die zijn uitgevallen bij de terugkeer naar de werkvloer. Belangrijk is dat wij niet alleen in actie komen bij verzuim en re-integratie, maar ook weten wat er nodig is om de focus van verzuim te verleggen richting preventie en vitaliteit. Hierdoor kunnen werknemers en werkgevers factoren van verzuim tijdig herkennen en kan uitval worden voorkomen. Daarnaast biedt Zorg van de Zaak toegang tot interventies binnen de bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, GGZ en verslavingszorg door de verbinding met Zorg van de Zaak Netwerk.

Onze werkwijze: het ICF-model

Bij verzuim en inzetbaarheid kijken we vanuit het perspectief van het functioneren als mens op alle levensgebieden, en niet alleen als medewerker in het werk. Een werknemer wordt beïnvloed door zaken die spelen op het werk, door zijn privésituatie en door zijn persoonlijke eigenschappen, kennis en ervaring. Dit bepaalt hoe iemand in zijn vel zit en reageert op situaties. Deze aspecten kunnen ook meespelen bij het ontstaan van verzuim en bij een stagnatie van de re-integratie. Het is dus belangrijk te kijken naar alle factoren die het functioneren en welbevinden beïnvloeden. Deze factoren worden omschreven in het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health; WHO, 2002). Bekijk in deze korte video wat dit inhoudt.

Al onze professionals werken volgens deze methodiek. Deze methodiek geeft een rijkere kijk op de situatie en ook op de meest adequate acties. Ook maakt het inzichtelijk wie waar een rol speelt en actie heeft te nemen. Zo wordt werken aan inzetbaarheid en verzuimreductie op een natuurlijke wijze iets van de leidinggevende én werknemers.

Onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak maakt deel uit van Zorg van de Zaak Netwerk. Dit is een netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven met ruim 5.300 medewerkers. Vanuit het netwerk wordt integrale ondersteuning rond impactvolle momenten geboden op het werk, thuis en in de (poli)kliniek. Hierdoor kunnen mensen blijven werken en meedoen in de samenleving. Daarmee vormt Zorg van de Zaak een uniek platform voor participatie. Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar om mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.