Loading...

Over Zorg van de Zaak

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl & psyche en medische zorg met ruim 4000 medewerkers in dienst. Vanuit meer dan 60 vestigingen verspreid over het hele land bedienen wij 71.000 werkgevers en 1,5 miljoen werknemers, daarmee zijn we marktleider in NederlandOns netwerk richt zich met haar dienstverlening op identificatie, preventie en behandeling bij momenten die impact hebben op het vermogen om te participeren.

Missie Zorg van de Zaak Netwerk

Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Bedrijfszorg

Op het gebied van bedrijfszorg leveren wij dienstverlening aan werknemers die (dreigen) uit (te) vallen. Onze professionals bieden inzicht in de mate van inzetbaarheid én de zorg die nodig is om gedeeltelijk of geheel te kunnen terugkeren in werk. In dat kader bieden wij preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en medische keuringen (Zorg van de Zaak, Encare Arbozorg).

Leefstijlzorg

We zien in de dagelijkse praktijk dat aan uitval op het werk veel meer oorzaken ten grondslag liggen, dan zuiver medische problemen. Het gaat dan om problemen die hun oorsprong vinden op het gebied van leefstijl en gedrag en veelal psychisch van aard zijn. Stress, burn-out, verslavingen, schuldenproblematiek en eetstoornissen zijn hier onder andere voorbeelden van. Kwesties die wel door onze bedrijfszorg-professionals bij werknemers worden gesignaleerd, maar waarvoor specialistische hulp nodig is om deze problematiek aan te pakken. Ook in deze specialistische hulp voorziet Zorg van de Zaak vanuit haar diverse expertisebedrijven in het netwerk. Specifiek gaat het om dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), verslavingen (Rodersana, Ready for Change en Novadic Kentron), eetstoornissen (Co-eur, RA-medical), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), payroll (LPD) en Christelijke GGZ (In de Bres).

Medische zorg
Met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in ons netwerk beschikken we over korte lijnen met medische specialisten. Het betreft een intensief samenwerkingsverband dat erop gericht is nieuwe combinaties en mogelijkheden te ontwikkelen met de partners uit het Zorg van de Zaak Netwerk, met als doel de zorg binnen Nederland te innoveren en optimaliseren.

Daarnaast biedt het netwerk kraamzorg met Naviva Kraamzorg in Deventer.

Maatschappelijk betrokken
Zorg van de Zaak is een maatschappelijk betrokken organisatie. Zo is 40 procent van de aandelen ondergebracht in de  Zorg van de Zaak Foundation. Deze stichting heeft als doel bevolkingsgroepen en/of individuen in achterstandssituaties te ondersteunen bij problemen op sociaal, psychisch, medisch of lifestylegebied.

Daarnaast is Zorg van de Zaak sinds seizoen 2015–2016 als hoofdsponsor verbonden aan eredivisionist FC Utrecht. Samen met FC Utrecht worden maatschappelijke preventieprogramma’s ontwikkeld en uitgerold om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezondere, vitalere en gelukkigere samenleving.