Interview met The Offshore Partners

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers goed met elkaar omgaan, ook al werken ze een maand lang, 24 uur per dag met elkaar? Een relevante vraag voor The Offshore Partners, een onafhankelijke dienstverlener in de offshore energy sector, werkzaam over de hele wereld. We gaan in gesprek met Manon Vrolijk (Manager Recruitment and Crewing bij The Offshore Partners) en Will Wijnands (inzetbaarheidscoach bij Zorg van de Zaak). Samen vertellen ze hoe zij zorgen voor sociale veiligheid voor de mensen op kantoor en voor de medewerkers werkzaam op projecten bij het Rotterdamse bedrijf.

The Offshore Partners BV is geen doorsnee MKB-bedrijf
Manon Vrolijk legt uit hoe de onderneming is opgebouwd: “Onze organisatie bestaat uit collega’s die op kantoor werken en collega’s die op projecten werkzaam zijn. De medewerkers op kantoor houden zich bezig met onder andere sales, administratie, recruitment en crewing. Zij zorgen er als het ware voor dat alle medewerkers vanuit de hele wereld op de diverse projecten aan het werk kunnen en dat hun papieren, visa, de administratie en facturatie op orde zijn. Er heerst door de aard van de werkzaamheden en de organisatie van het werk op kantoor een andere cultuur dan buiten.”

Er is maar één kapitein
“Op de projecten wereldwijd werken voornamelijk technische specialisten vanuit de hele wereld”, vervolgt Manon. “Deze collega’s komen naast Nederland, ook vaak uit andere landen. De teams zijn internationaal waardoor er veel verschillende culturen en gewoonten samenkomen. Zij werken vaak op rotatie van meerdere weken achtereen in verschillende groepen met elkaar. Ze zijn tijdens hun rotatie dag en nacht samen met elkaar op één werkplek. Omdat onze collega’s veelal offshore werken, kunnen ze tussendoor niet even naar huis. In deze teams is hierarchie belangrijk, omdat er letterlijk maar één kapitein op het schip is, die bepaalt wie wat doet met het oog op veiligheid en discipline. De kapitein ziet toe op het wederzijds respect. Er heerst hier dan ook een andere, meer striktere bedrijfscultuur. Als iemand zich niet respectvol opstelt naar een collega, krijgen wij dat signaal en gaan we meteen het gesprek aan met deze collega.

Helpen de regie te houden
Als inzetbaarheidscoach van Zorg van de Zaak ondersteunt Will de leidinggevende of HR-adviseur om ziekteverzuim te verminderen en de inzetbaarheid te vergroten. Will, over die samenwerking: “Ik ondersteun Manon bij verzuimbegeleiding. Eén van de mogelijke oorzaken van verzuim bij bedrijven is bijvoorbeeld dat medewerkers ongewenst gedrag ervaren en daardoor psychische arbeidsbelasting ondervinden. Daarnaast zorg ik ervoor dat de werkgever goed geïnformeerd blijft en zo de regie kan houden. Verder help ik ook bij het vertalen van de adviezen van de bedrijfsarts. En ik begeleid bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk.”

Handboeken voor medewerkers op de projecten
Om ervoor te zorgen dat de medewerkers op de projecten prettig en veilig kunnen werken en zich kunnen concentreren op hun taken, is een offshore handboek opgesteld. Hierin staan alle basisregels en gedragscodes, de waarden en normen. Ook bevat dit handboek de procedures waar je terecht kunt als je een melding wilt maken van klachten. Dit handboek is opgesteld vanuit MLC, een instantie die in het belang van zeevarenden acteert en bedrijven (die met zeevarenden werken) controleert op de naleving van de door het MLC opgestelde regelgeving. Zij voeren twee keer per jaar een audit uit. “Hierarchie op het schip is van essentieel belang”, zegt Manon. “Op de oceaan kun je geen fouten veroorloven. Er is namelijk een grote mate van afhankelijkheid van elkaar. Iedere medewerker die in een project aan de slag gaat, krijgt dit handboek.”

Handboek voor kantoormedewerkers
Voor de medewerkers op kantoor is er ook een handboek opgesteld. Omdat de werkzaamheden hier anders zijn, is dit handboek meer gericht op de kantoorwerkzaamheden en de cultuur op deze plek. Manon: “In dit handboek staan bijvoorbeeld wie de externe vertrouwenspersoon is en waarvoor je bij je leidinggevende kunt aankloppen. Soms praat het toch makkelijker met iemand van buiten dan met een collega. Vandaar dat de externe vertrouwenspersoon hier gemiddeld één dagdeel per maand aan het werk is. Dat maakt het voor medewerkers nog laagdrempeliger om het gesprek aan te gaan. Mocht iemand behoefte hebben aan een gesprek, dan kan dat.”

Samen volop aan de slag
Manon en Will werken doorlopend samen en sparren over verschillende zaken. “Een inzetbaarheidscoach kan preventief tools aanbieden om leidinggevenden te scholen als dit nodig is”, vertelt Will. “We adviseren over hoe ze het gesprek met elkaar aan kunnen gaan over sociale veiligheid.” Samen hebben Will en Manon nog volop ideeën waarmee ze aan de slag gaan. Will: “Zo zorgen we ervoor dat de medewerkers van The Offshore Partners vitaal, gezond en sterk aan het werk blijven.”

Zelf aan de slag met Sociale Veiligheid binnen je organisatie? Bekijk onze pagina rondom het thema Sociale Veiligheid.