Laden...

Kwaliteit

Zorg van de Zaak Netwerk gaat voor kwaliteit. We leveren meetbaar goed werk. Voor organisaties, mensen én de wereld waarin wij leven.

Als Zorg van de Zaak zetten we ons in om iedereen sterker aan het werk te krijgen. Dus niet alleen de medewerkers in verzuim, maar alle medewerkers van onze klanten én wij zelf. Want iedereen levert betere kwaliteit in een vitale organisatie. Daarom staat elk arbo-, expertise en zorgbedrijf van het netwerk voor kwaliteit en wordt daarbij ondersteund door een integraal kwaliteitssysteem. Met onze vier kwaliteitsthema’s Visie & Beleid, Verbetercyclus, Informatiebeveiliging en Privacy borgen we kwaliteit consequent en gestructureerd.

Ook hebben onze arbobedrijven een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, om doelstellingen – op het gebied van o.a. klanttevredenheid, dienstverlening, risicobeheersing en privacy – te meten en steeds weer te verbeteren. We leggen hierbij de lat hoog: deze maatregelen voldoen niet alleen aan de wet, maar ook aan onze eigen voorwaarden voor langdurige relaties.

ISO9001 Kwaliteitscertificaat Zorg van de Zaak
Oval certificaat Zorg van de Zaak
ISO27001

Gelijke kansen en diversiteit

Bij Zorg van de Zaak mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving!

Beleid voor gelijke kansen en diversiteit