Laden...

Verzuim & terug naar werk

Versterken van medewerkers in hun zelfredzaamheid om herstel en re-integratie te bevorderen. Samen bieden we ondersteuning waar nodig of gewenst.

Verzuim & terug naar werk
Verzuim & terug naar werk

Herstelbegeleiding

Als iemand door ziekte of een andere oorzaak niet kan werken, komt er veel op de medewerker en werkgever af. Gelukkig sta je er op dat moment niet alleen voor. Met onze arbodienstverlening helpen we je risico’s op verzuim te signaleren. En begeleiden we je met een integrale aanpak bij verzuim.

We vinden dat alles wat met verzuim te maken heeft, zo eenvoudig mogelijk te regelen moet zijn. Op een manier die past bij jouw bedrijf of organisatie. Veel zaken kun je zelf makkelijk regelen via onze online portalen. Maar we staan ook op andere manieren voor je klaar om de weg naar herstel voor iedereen zo overzichtelijk en prettig mogelijk te maken.

Verzuim & terug naar werk

Onderzoek en advies

Verzuim kan allerlei oorzaken hebben. Iedereen is erbij gebaat te achterhalen waardoor het komt dat medewerker een tijdje niet of minder inzetbaar is. Zeker wanneer het gaat om langdurig verzuim. Een onafhankelijk arbeidsdeskundig, medisch of psychiatrisch onderzoek geeft een duidelijk beeld. Daarnaast helpen we een medewerker de draad weer op te pakken.

Verzuim & terug naar werk

Revalidatie en herstel naar werk

Langdurige fysieke en psychische klachten als depressies hebben extra aandacht nodig. Dit soort klachten heeft vaak veel impact, zowel thuis als op het werk. Samen kijken we naar de beste manier om te revalideren en te herstellen terug naar werk.