Corona noodzaakt actualiseren Risico-inventarisatie & evaluatie

Zowel werkgevers als werknemers profiteren van een gezonde en sociaal prettige werkomgeving. “Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft een bedrijf zowel de huidige situatie in kaart als een stappenplan voor optimale werkomstandigheden”, aldus Annet Keijzer, arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidskundige bij Zorg van de Zaak Experts. Doel van de wettelijk verplichte RI&E is risico’s in kaart brengen en aanpakken, om de kans op arbeidsgerelateerde klachten en ongevallen te minimaliseren. “En zeker in deze tijden van Corona helpt het bedrijven veilig en productief te functioneren.

Een RI&E is voor alle werkgevers (behalve ZZP’ers) sinds 1994 wettelijk verplicht. Reden voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om te handhaven op naleving. Toch voldoet slechts 30 procent van de bedrijven tot nu toe aan deze verplichting. Dat komt door onbekendheid, maar ook doordat de opbrengsten voor werkgevers op langere termijn lastig in kaart te brengen zijn. Pas als het misgaat, neemt men maatregelen en dat leidt soms tot grote schade en hoge kosten. De RI&E bestaat juist om de risico’s op voorhand te identificeren en een preventief plan te maken.

Goed werkgeverschap

Werkgevers krijgen met een RI&E inzicht in alle risicio’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het plan van aanpak hebben ze daarbij iets concreets in handen om die risico’s weg te nemen. Annet: “Veel bedrijven hebben hun zaken best goed geregeld, goed werkgeverschap is daarbij vaak het uitgangspunt, maar een RI&E brengt alle mogelijke arbeidsrisico’s echt goed in kaart. Veel werkgevers weten al veel, hoor, maar als we samen de zaken doornemen, kan ik altijd wel nog iets nieuws meegeven. Bovendien zet je het onderwerp weer extra op de agenda, doordat je de zaken van een RI&E met elkaar in het bedrijf te bespreekt.

De impact van Covid-19

Sinds Covid-19 krijgt Annet van veel werkgevers verschillende adviesvragen over hun coronabeleid. “In onze RI&E zit daarom een coronaparagraaf die bedrijven helpt om te gaan met de impact ervan. Dat helpt onder meer bij de inrichting van het kantoor voor veilig werken of geeft handvatten om met bezoek om te gaan.” Ook zijn er veel vragen over thuiswerken, zoals: moet ik de werkplek van medewerkers thuis inrichten? Hoe zorg ik dat medewerkers betrokken blijven bij het werk? Hoe zorg ik voor een veilige terugkeer naar het werk? Zorg van de Zaak Experts biedt daarom een RI&E Corona aan. Specifiek voor bedrijven die al een RI&E hebben en ook dit aspect willen beoordelen.

Met werkgever meedenken

Een bedrijf kan zelf een RI&E uit voeren of hiervoor een deskundige inschakelen. “Dan laat je het alleen door een expert toetsen. Mijn ervaring is dat je als werkgever vaak dicht op de bedrijfsvoering zit en dus niet alles ziet. En hoewel de uitvoering meevalt, kost het iemand toch wel tijd. Het belangrijkste is natuurlijk dat een bedrijf een RI&E heeft. Bij Zorg van de Zaak denken we met onze ervaring en kennis van de actuele ontwikkelingen en regelgeving graag met de werkgever mee. ”

Bedrijfscontinuïteit borgen

Sinds Corona merkt Annet dat bij bedrijven de aandacht voor werkomstandigheden groter is geworden. Ze pleit er dan ook voor om dit momentum te gebruiken om alles in een keer goed aan te pakken. “Naast Corona blijven duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken thema’s die op de lange termijn aandacht verdienen. Een RI&E helpt bedrijven vooruit. Het leidt echt tot een belangrijk resultaat dat hun bedrijfscontinuïteit beter borgt.”

Meer informatie over een actuele RI&E?

Benieuwd naar wat Zorg van de Zaak voor jou kan betekenen? Lees hier alles over onze ondersteuning bij uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).