Intake en advies

Investeren in preventie op de werkvloer is nodig om de uitdagingen aan te kunnen waar werkend Nederland voor staat, zoals vergrijzing, ontgroening, langer doorwerken, robotisering en de groeiende vraag naar personeel. Het inzetbaar houden van uw werknemers is ons antwoord op de roep om preventie, die steeds luider klinkt in de samenleving.

Met 5 preventiethema’s richten wij ons op het laten floreren van uw medewerkers en het voorkomen van de negatieve effecten van (langdurige) uitval uit het arbeidsproces voor zowel werknemer als werkgever. De 5 preventiethema’s die wij extra onder de aandacht brengen zijn: verzuimregie, regie op inzetbaarheid, veilig en gezond werken, Breinvriendelijk Werken, gezondheid & leefstijl.

Intake en advies

Bij Zorg van de Zaak is het vanaf heden mogelijk om een intake- en adviesgesprek aan te gaan over de mogelijkheden om themagericht aan de slag te gaan met preventie binnen uw organisatie. Op basis van uw wensen en huidige situatie, geven we aan wat de mogelijkheden zijn. U bepaalt na dit intake- en adviesgesprek zélf of u de vervolgstap samen met ons wilt zetten!

Preventiediensten webwinkel

Ook heeft Zorg van de Zaak heeft  het dienstenaanbod op het gebied van preventie in de webwinkel verder uitgebreid. Vanaf nu zijn deze diensten makkelijk online te bestellen voor een vaste prijs. Naast de al eerder gelanceerde MKB RIE zijn volgende diensten zijn toegevoegd:

Met het online bestellen van deze diensten in de webwinkel  is Zorg van de Zaak uniek in arboland. Kijk voor alle diensten op de website van Zorg van de Zaak Experts.