Sinds 2016 maakt Encare deel uit van Zorg van de Zaak Netwerk. De afgelopen jaren is de samenwerking gegroeid door de uitwisseling van kennis en expertise. Per 1 januari 2021 heeft Encare een volgende stap gezet en is verder geïntegreerd in het Zorg van de Zaak Netwerk. Samen kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren en aansluiten op de behoeften van onze klanten en cliënten.

Een actief partnerschap

De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar snel op. In elke branche en regio signaleren we algemene en branche specifieke trends, zoals digitalisering, werkdruk en vergrijzing. We zien de uitdagingen waar we samen met onze klanten voor staan. We geloven dat we door onze krachten te bundelen het partnerschap met onze klanten nog beter kunnen vormgeven. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Zorg van de Zaak staat voor maatwerk per klant. Dat betekent dat we vanuit sectorspecifieke kennis weten wat nodig is om de focus van verzuim te verleggen richting preventie en vitaliteit. Zo profiteren werkgevers van specialistische kennis en expertise binnen onze arbodienstverlening om werknemers meer eigen regie te geven. Daarbij hebben klanten toegang tot een groot netwerk aan interventies binnen bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, GGZ en verslavingszorg. In de praktijk betekent dit dat werkgevers en werknemers snel en makkelijk toegang hebben tot interventies en ondersteuning om actief te kunnen werken aan preventie, vitaliteit en inzetbaarheid.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

In de dienstverlening aan bestaande klanten is er weinig veranderd: onze professionals blijven hen bijstaan bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken.

Voor nieuwe aanvragen kan je terecht bij Zorg van de Zaak Netwerk. Door de landelijke spreiding zijn wij ook actief in Limburg met onder andere vestigingen in Venlo, Roermond, Maastricht en Hoensbroek.

Ben je klant en maakte je gebruik van het verzuimportaal Xpertsuite of webformulieren?

Met de integratie van Encare bij Zorg van de Zaak introduceren we Zorg van de Zaak Online. Vanaf heden kan je deze meldingen doorgeven via Zorg van de Zaak Online.

 

Meer informatie en vragen

Neem contact op met jouw sector