Loading...
Lees andere verhalen

Jill

Politieagente - 32 jaar
“Ik had echt iemand nodig bij een nieuwe stap, iemand die je soms vertelt: probeer het nou maar dan zie je daarna wel. Dat helpt”.

Re-integratie en loopbaan

“Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik mijn pols verbrijzelde. Ik voelde meteen: dit is niet zomaar voorbij. Het was al snel duidelijk dat ik niet meer terug kon in mijn eigen functie als politieagente. De beperkingen aan mijn pols waren te groot. Het werk was mijn lust en mijn leven en ik zat er een week lang helemaal doorheen. Ik miste de adrenaline en het intensief met mensen bezig zijn meteen al. Voor mijn zoektocht naar de invulling van mijn toekomst ben ik toen bij een loopbaanadviseur terecht gekomen. Zij heeft mij een beroepentest laten doen. Daar kwam uit dat ik veel soorten werk leuk vind zolang ik maar niet binnen achter een computer hoef te zitten. Nou dat klopt als een bus! Voor mijn gevoel moest ik mijn toekomst zelf regelen. Niet afwachten maar aan de slag.”

De loopbaanadviseur wees op het bestaan van baangaranties: de gouden tip!

“Langzaamaan werd door de gesprekken met de loopbaanadviseur duidelijk dat een baan met een verkeerstaak wel heel erg leuk zou zijn. Verkeer vond ik bij de politie al fantastisch. De politieacademie was op zoek naar rijinstructeurs en ik dacht: ‘Dit is het!’. Binnen een uur was mijn sollicitatiebrief op de bus. Een dag later kreeg ik al een telefoontje, het klonk allemaal goed, totdat duidelijk werd dat de functie van rijinstructeur enkel uitgeoefend mocht worden door functionarissen in uniform. En helaas was ik daarvoor al afgekeurd. Van de loopbaanadviseur kreeg ik het advies om te kijken of ik niet op een andere manier buiten de politie rijinstructeur kon worden en zij wees me op het bestaan van baangaranties. Dat bleek de gouden tip. Bij een opleidingsinstantie zou ik een baangarantie kunnen krijgen, mits mijn opleiding door het UWV of door mijn werkgever betaald zou worden. Gelukkig heeft mijn werkgever daar uiteindelijk mee ingestemd”.

Re-integreren en leren tegelijk

“Het gaat eigenlijk heel goed met mijn pols en met mij. Op dit moment ben ik aan het re-integreren in een andere functie binnen de organisatie. Ook heel leuk want zo leer ik weer een andere kant van de politie kennen. Daarnaast volg ik de opleiding voor rijinstructeur, zodat ik in de nabije toekomst bijvoorbeeld kan gaan werken bij een rijschool, mijn eigen rijschool kan beginnen of theorielessen kan gaan geven bij het opleidingsinstituut. Wat het wordt? Geen idee nog, misschien wel een combinatie. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!.”

De verhalen zijn gebaseerd op onze dagelijkse praktijk. Om privacy-redenen zijn de namen en portretten gefingeerd.

Loopbaanadvies en re-integratie 2e spoor

Werkhervatting in de eigen óf in een andere functie is door ziekte of beperkingen bij de huidige werkgever soms niet mogelijk. Dan is de enige oplossing om bij een andere organisatie passend werk te vinden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De loopbaanadviseurs van Zorg van de Zaak ondersteunen werknemers hierbij in een zogenaamd 2e spoortraject (zoeken naar passend werk buiten de eigen organisatie).

Lees verder
Download hier Onze whitepaper over wat een werkgever mag vragen en vastleggen bij verzuim.