Mantelzorg: moeilijk voor zowel werknemer als werkgever

mantelzorg

Uit een peiling onder Telegraaf-lezers blijkt dat een grote meerderheid vindt dat mantelzorgers meer tegemoetgekomen moeten worden. Meer dan 200.000 Nederlanders zorgen voor een naaste en komen daarbij vaak in de knoop met hun werk. Driekwart van de stemmers zegt een speciaal mantelzorgverlof een goed idee te vinden. Met name in het MKB zorgen mantelzorgende werknemers ook voor de werkgever voor een probleem. Twee derde van de lezers ziet dan ook graag dat werkgevers voor het geven van dit verlof financieel gecompenseerd worden.

In hoeverre beïnvloedt jouw privéleven je werksituatie? Zorg van de Zaak voert momenteel de campagne Levensloopstress. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van levensloopstress voor werkend Nederland. Meer weten? Bekijk de campagnepagina.