Persbericht: Novadic-Kentron versterkt het Zorg van de Zaak Netwerk definitief

NZA en ACM geven groen licht

Utrecht, 21 augustus – In april van dit jaar is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron (NK) het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. Inmiddels is hiervoor goedkeuring verkregen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee is de aansluiting definitief.

Vanmiddag zijn in Utrecht de laatste officiële documenten ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. NK gaat samen met de andere bedrijven van het Netwerk Zorg van de Zaak op zoek naar nieuwe kansen en versterking van haar activiteiten. De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van NK, Walther Tibosch, blijft bestuurder van NK en treedt toe tot de hoofddirectie van Zorg van de Zaak om NK in het netwerk te integreren en de samenwerking te optimaliseren.

Sigrid Wijnbergh lid Raad van Bestuur NK

Het bestuur van NK wordt uitgebreid met de benoeming van Sigrid Wijnbergh als lid Raad van Bestuur. Zij heeft in de afgelopen jaren als concerncontroller een belangrijke bijdrage geleverd aan het verstevigen van de (financiële) continuïteit van NK. Hiermee is een sterk collegiaal bestuur voor NK geïnstalleerd.

Raad van Toezicht

Daarnaast is de samenstelling van de Raad van Toezicht van NK gewijzigd. Zoals afgesproken aan het begin van het samenwerkingsproces maakt de huidige Raad van Toezicht plaats voor een nieuwe Raad van Toezicht. Voorzitter Ton Kessels, Maryanne Schlösser, Natasja Baroch (reeds teruggetreden per 31 mei) en Leo Simons treden terug. Rob van Damme (huisarts en zelfstandig adviseur) is op voordracht van de Cliëntenraad opnieuw benoemd in de nieuwe Raad van Toezicht. Hiermee is de kennis van NK en de voorgeschiedenis geborgd. Mevrouw Brechta Kuijpers (lid van de Raad voor Commissarissen van Zorg van de Zaak) en de heer Paul Löwik (senior-organisatieadviseur) completeren de nieuwe RvT van NK. De Cliëntenraad en Ondernemingsraad van NK gaan in dezelfde samenstelling en op dezelfde wijze verder als voor de aansluiting.

De kracht van samen

Het samengaan van NK en Zorg van de Zaak heeft voordelen voor beide organisaties. Door het bundelen van de expertise en de middelen van beide organisaties, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. Zo ondersteunen de organisaties met een geïntegreerd en flexibel aanbod mensen die op enigerlei wijze uitvallen in de samenleving bij hun herstel, zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. Er ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling van medewerkers en innovatie van het aanbod. Hierdoor wordt de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening verhoogd en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers.

Over NK

Novadic-Kentron (NK) is de grootste verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en aanwezig in vrijwel alle gemeenten: bij de zorgklant thuis, in de wijk en indien nodig in de kliniek. De bijna 900 medewerkers en vrijwilligers/ervaringswerkers ondersteunen zo’n 8.000 cliënten per jaar bij hun herstel. NK staat voor een gezond, sociaal en veilig Brabant via een breed en gedifferentieerd aanbod met focus op herstel. Iedereen kan bij NK terecht: hoe licht of ernstig de problemen ook zijn. NK heeft een uitgebreid aanbod voor mensen met (complexe) verslavingsproblematiek, waaronder jongeren, cliënten met een dubbele diagnose (combinatie met psychiatrische problematiek) of een licht verstandelijke beperking of problemen. Maar ook voor cliënten met justitiële achtergrond heeft NK een sterk gespecialiseerd aanbod. Kijk op www.novadic-kentron.nl.