Meest voorkomende oorzaken van verzuim

Weet jij wat de meest voorkomende reden van verzuim is binnen jouw organisatie? Uit ons onderzoek* komt de volgende top 3 naar voren:

  • Overlijden van dierbaren
  • Financiële problemen
  • Mantelzorg

Ruim acht op de tien van de werkende Nederlanders (18+) hebben in de afgelopen vijf jaar één of meerdere gebeurtenissen met een negatieve impact op hun leven meegemaakt (82%). Het vaakst betrof dit het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19%) zijn twee andere belangrijke gebeurtenissen.

Deze gebeurtenissen hebben kunnen leiden tot psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. En dit betekent verzuim om werk, geeft 6 op de 10 respondenten aan. Als werkgever is het daarom van belang dat je weet wat er speelt binnen je eigen organisatie. Ga het gesprek met elkaar aan. Wij adviseren hierbij. Lees hier meer over onze dienstverlening voor werknemers die mantelzorg verlenen of voor werknemers met schuldenproblematiek.

*Het onderzoek dat in juli van dit jaar in opdracht van Zorg van de Zaak Netwerk is uitgevoerd onder ruim 1100 werkende Nederlanders, geeft meer inzicht in de gevolgen van levensloopstress . Het gaat hierbij om verzuim vanwege verschillende redenen, de houding van werkend Nederland ten aanzien van dergelijk verzuim en het begrip voor en de bespreekbaarheid van privéproblemen op de werkvloer.