MKB FiT Excellent

MKB FiT Excellent: Loondoorbetaling bij loonsanctie

Kies voor zekerheid met MKB FiT Excellent. Naast onze uitgebreide arbodienstverlening en de toegang tot Yet.nl, ons krachtige instrument voor preventieve mentale zorg, neemt Zorg van de Zaak MKB ook een eventuele loonsanctie voor haar rekening. Dat noemen we Poortwachtergarantie. Voorwaarde voor deze garantie is dat re-integratieactiviteiten en adviezen zijn opgevolgd.

  • Inclusief Poortwachtergarantie om loonsancties te voorkomen
  • Volledige verzuimbegeleiding in het abonnement, ook na 2 jaar
  • Doelgerichte preventie met je eigen inzetbaarheidscoach
  • Onbeperkt toegang tot psychologen en coaching van Yet

Wat is Poortwachtergarantie?

Poortwachtergarantie houdt in, dat Zorg van de Zaak MKB zich garant stelt voor loondoorbetaling bij een sanctie vanuit het UWV. Voorwaarde is dat wij het volledige verzuimtraject hebben begeleid. Werkgever en medewerker hebben zich gehouden aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter en hebben alle adviezen tijdig en volledig opgevolgd. Wijzigingen in situaties rondom het verzuim moeten door werkgever en medewerker doorgegeven worden aan Zorg van de Zaak MKB.

Directe online toegang tot psychologen, coaches en vertrouwenspersonen

Directe online toegang tot psychologen, coaches en vertrouwenspersonen

Yet biedt snel beschikbare 1-op-1 sessies met ervaren experts om grip te krijgen op obstakels en uitdagingen in werk of privéleven. Het zijn sessies van 1 uur, online en op een moment dat het de medewerker uitkomt. Zet twijfels, zorgen en stress om in verandering. Eén goed gesprek met een expert kan een wereld van verschil maken.

Naar yet.nl

Dit uitgebreide MKB FiT excellent pakket biedt werkgevers zekerheid met de garantie van verlengde loondoorbetaling, ondersteuning in volledige verzuimbegeleiding en welzijn van je medewerkers met Yet. Als gecertificeerde arbodienst voldoen onze MKB FiT-abonnementen aan het basiscontract en alle basisvereisten en bieden zelfs dekking voor een second opinion en toegang tot de bedrijfsarts bij calamiteiten. Voor een open spreekuur staan we klaar, en toegang tot onze MKB RI&E is voordelig mogelijk.

De voordelen van Excellent boven Premium

  • Poortwachtergarantie ‣ loondoorbetaling bij loonsanctie
  • Volledige verzuimbegeleiding ‣ in het abonnement, ook na 2 jaar

Direct aanvragen MKB FiT Excellent