Laden...

Poortwachter garantie. Wat is dat?

Heb je bij ons een MKB-FiT Excellent abonnement afgesloten, dan ondersteunen we je optimaal tijdens de begeleiding van verzuim naar herstel. Sterker nog: we breiden onze aansprakelijkheid met een gerust hart uit en nemen (een deel van) de loonkosten tijdens een eventuele loonsanctie voor onze rekening.

Lees hoe dit werkt!
Poortwachtergarantie
Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Start hier

Als werkgever doe je er alles aan om je organisatie gezond te houden. Toch kan een medewerker uitvallen. Dan je doe je er alles aan om je medewerker terug aan het werk te helpen. De overheid heeft daarvoor een wet opgesteld waar je dan aan moet voldoen:  de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Soms kan het gebeuren dat, ondanks al je inspanningen of buiten jouw invloedsfeer om, de re-integratie van je medewerker niet volgens de gestelde regels verloopt. Voor die situaties heb je Poortwachtergarantie, als onderdeel van je MKB-FiT Excellent pakket afgenomen.

Hoe dat werkt en wat de voorwaarden zijn, lees je op deze pagina.

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Loonsacties van UWV

Tijdens verzuim word je als werkgever geconfronteerd met de Wvp. Daarin staat wat je als werkgever, samen met je medewerker en de arbodienst, moet doen om je zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Het is belangrijk om deze regels goed op te volgen. Beoordeelt UWV na twee jaar arbeidsongeschiktheid dat jij en/of je medewerker onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie, dan kan UWV je een loonsanctie opleggen en ben je verplicht het loon maximaal één jaar langer door te betalen.

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Poortwachtergarantie

Door te kiezen voor een abonnement met Poortwachtergarantie, zorgen wij dat je aan alle verplichtingen voldoet uit de Wet verbetering Poortwachter. Heb jij als werkgever en medewerker al onze adviezen opgevolgd, en komt er toch een boete van UWV, dan nemen wij de boete van jouw bedrijf over.

TiP: Als je medewerker zich ziek meldt, zijn de eerste weken na een ziekmelding cruciaal. Naast enkele wettelijke acties is het belangrijk om al in de eerste week grip te krijgen op de situatie. Door op tijd in actie te komen is het makkelijker om samen afspraken te maken en een plan van aanpak op te stellen. Zorg van de Zaak MKB ondersteunt waar nodig.

In dit overzichtelijke Wvp-stappenplan vind je welke stappen je moet nemen om te voldoen aan de WvP voldoet.

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Voorwaarden

Voorwaarde is dat wij gezamenlijk gedurende de gehele verzuimduur de verzuimbegeleiding en bijbehorende re-integratie-activiteiten volgens WvP hebben uitgevoerd. Daarbij hoort dat werkgever en werknemer de adviezen van Zorg van de Zaak MKB tijdig en adequaat hebben opgevolgd. Ook verwacht Zorg van de Zaak MKB dat je je medewerker op tijd ziek meldt en dat werkgever en medewerker Zorg van de Zaak MKB tijdig en volledig informeren over relevante zaken rondom het verzuim.

Heb je al onze adviezen opgevolgd en legt UWV je toch een loonsanctie op? Dan betaalt Zorg van de Zaak MKB deze. Zonder Poortwachtergarantie zijn deze kosten voor eigen rekening. Hier lees je welke re-integratieverplichtingen je hebt volgens de Wet verbetering poortwachter.

 

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Kan mijn garantie vervallen?

Dat kan, wanneer jij of je medewerker besluit om de adviezen van Zorg van de Zaak niet op te volgen dan kan Zorg van de Zaak besluiten om de Poortwachtergarantie en aansprakelijk op dit dossier in te trekken.

Er bestaan ook andere oorzaken voor intrekken van de aansprakelijkheid. Lees alle voorwaarden van de Poortwachtergarantie op deze pagina.

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd met als doel zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar het werk. De wet verlangt namelijk dat werkgever en medewerker zich inspannen om een snelle en effectieve terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dit betekent dat beiden aan verschillende verplichtingen moeten voldoen vanaf de eerste week van de verzuimmelding.

Zorg van de Zaak MKB versterkt de inzetbaarheid van jouw medewerkers: van professionele begeleiding bij het verzuim, het maken van de probleemanalyse tot het coachen van werkgever en medewerker bij het opstellen van een plan van aanpak en het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden. Onze professionals houden rekening met de geldende wet- en regelgeving én adviseren jou over actuele ontwikkelingen. Zo weet je zeker dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Welke acties hierbij horen en wie wat moet doen vind je terug in het document overzicht acties Wet verbetering poortwachter.

Poortwachtergarantie. Wat is dat?

Meer weten?

We begrijpen dat je mogelijk nog vragen hebt over onze Poortwachtergarantie. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met je inzetbaarheidscoach.

Zorg van de Zaak MKB

Wil je graag nog meer weten waar wij je mee kunnen helpen? Of heb je interesse in onze whitepapers, webinars of ander relevant nieuws? Neem dan ook eens een kijkje op onze speciale pagina voor het Midden- en kleinbedrijf.

Naar Zorg van de Zaak MKB

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met je klantteam. Zij helpen je graag verder!