Loading...

Leren en ontwikkelen

Hoe hoog is het percentage werknemers dat duurzaam inzetbaar is? Dat verschilt per sector, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Zorg van de Zaak Academy biedt verschillende trainingen, workshops en opleidingen voor leidinggevenden, werknemers en HR-professionals op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Bel direct met een adviseur

0639087634 / 0614489871

Direct een prijsopgave?

Vraag een offerte aan
— Monique,

“Ik wilde graag weer aan het werk maar wist eigenlijk niet hoe”.

Lees het hele verhaal

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (door TNO en CBS in 2014) komt bijvoorbeeld dat 71 procent van de werknemers in de bouw tussen de 55 en 60 jaar het werk kan blijven doen. Werk je echter in de horeca en ben je tussen de 25 en 30 jaar, dan is de kans (volgens de uitkomsten van de NEA) 89 procent dat je inzetbaar bent en blijft.

Persoonlijke situatie speelt belangrijke rol

Of een werknemer duurzaam inzetbaar is of niet, komt lang niet alleen door zijn lichamelijk en psychisch functioneren. Ook de persoonlijke situatie speelt een belangrijke rol. Een voorbeeld: Een administratief medewerker van 41 bij een groothandel heeft al jaren dezelfde werkinhoud en werkwijze. Haar collega met een betere opleiding doet de meer uitdagende klussen. Ze heeft dit wel eens aangekaart bij het hoofd van de afdeling, maar die zegt niets voor haar te kunnen doen. Ze vraagt zich af of ze dit werk nog tot haar pensioen wil blijven doen.

Van uitval naar inzetbaarheid

De werknemer ervaart een gebrek aan perspectief. Ze heeft ook niet het gevoel dat ze met haar leidinggevende tot een creatieve oplossing kan komen. Haar plezier in het werk neemt af, waardoor het risico op verzuim toeneemt. Om die risico’s van verzuim te beheersen is het belangrijk om werknemers te blijven inspireren en de dialoog te voeren. Ook over nieuwe stappen in iemands loopbaan. Het helpt als een leidinggevende actief meedenkt. Zo wordt uitval voorkomen en blijven mensen inzetbaar.

Leren en ontwikkelen om inzetbaarheid te verbeteren

Zorg van de Zaak Academy biedt verschillende trainingen, workshops en opleidingen voor leidinggevenden, werknemers en HR-professionals op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo is er een basistraining voor leidinggevenden. Zij leren hoe zij hun leidinggevende rol kunnen inzetten om ziekteverzuim te begeleiden en te beheersen. Zowel leidinggevenden als werknemers kunnen coaching van deskundigen van Zorg van de Zaak Academy krijgen over hun werkgerelateerde vraagstukken. Dat kan ook in de vorm van supervisie of intervisie voor groepen, afhankelijk van het vraagstuk. Verder biedt Zorg van de Zaak Academy een interactief programma waarin werknemers op een speelse manier leren om inzetbaar te zijn en blijven. Ook zijn er trainingen over wet- en regelgeving bij verzuim en trainingen om arbeidsrisico’s snel te herkennen.

De mens staat centraal

De trainingen van Zorg van de Zaak Academy zijn gericht op het voorkomen van verzuim en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er onder andere trainingen op het gebied van mentale veerkracht, stresshantering en samenwerken in een team. Als een werknemer een bepaalde tijd door ziekte verzuimt, dan zijn er ook trainingen om de problemen te herkennen en te beperken. Tijdens zo’n training komt niet alleen het lichamelijk en psychisch functioneren van de werknemer aan bod. Ook wordt geleerd om naar het dagelijks functioneren thuis en buitenshuis te kijken en naar omgevingsfactoren die van invloed zijn op de werknemer. De mens staat daarbij centraal. Met als doel om hem/haar te begeleiden van verzuim naar duurzaam inzetbaar.

 

Direct een prijsopgave?'Zorg van de Zaak Academy'

Vraag een offerte aan