Ready for Change gaat zelfstandig verder

Utrecht, 21 juli 2023 – Daphne Kanner, directeur van Ready for Change, zal de aandelen van Ready for Change overnemen van Zorg van de Zaak. Zelfstandig zet zij samen met het huidige personeel de werkzaamheden van Ready for Change voort.

Ready for Change heeft inmiddels een sterke positie verworven in Rotterdam als ambulante instelling voor verslavingszorg aan volwassenen. Het netwerk van Zorg van de Zaak richt zich op de zakelijke markt van bedrijfsgezondheidszorg. Het bouwen van een positief werkklimaat en vitale organisaties. Gezien deze verschillende strategieën zijn de voordelen van het netwerk voor Ready for Change langzaam maar zeker minder interessant. Met een management buy-out is Ready for Change in staat om zelfstandig invulling geven aan haar eigen missie en visie in het domein van de verzekerde zorg.

Bas: “Als netwerk kiezen we een koers die minder goed bij Ready for Change past. We gunnen het Daphne en haar medewerkers om voortgang te kunnen geven aan de koers die past bij hun bedrijfsvisie en de positieve resultaten die zij gezamenlijk boeken. Daphne heeft de afgelopen jaren aangetoond dat zij in staat is de business van Ready for Change in al haar facetten te doorgronden. We zijn er dus van overtuigd dat zij Ready for Change zelfstandig succesvol voort kan zetten.”

Daphne: “Ik kijk ernaar uit om samen met het team van Ready for Change te verzelfstandigen en Ready for Change duurzaam de toekomst in te leiden. Ik wil Zorg van de Zaak bedanken voor de mogelijkheid die zij Ready for Change hierin bieden.”

Over Ready for Change

Ready for Change is op dit moment een zelfstandige dochteronderneming van Zorg van de Zaak Netwerk B.V. De activiteiten behelzen het verlenen van ambulante verslavingszorg aan particuliere volwassenen vallend onder de zorgverzekeringswet. Hieronder worden ook activiteiten ontplooid op het terrein van preventie, advisering en toeleiding naar zorg.

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerkvoor werkend Nederland. Tot ons netwerk behoren arbodiensten en daaraan gerelateerde interventie- en expertisebedrijven. Samen bieden ze integrale en geïntegreerde oplossingen voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven.  Meer weten? Bekijk onze over ons en ons verhaal pagina’s.