Zorg van de Zaak neemt Cohesie op in haar netwerk

Utrecht, 24 juli 2023 – Na goedkeuring van de NZa neemt Zorg van de Zaak Cohesie op in haar netwerk bedrijfsgezondheidszorg. Hierbij zal Cohesie haar eigen dienstverleningsconcept behouden.

Cohesie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als semi-interne arbodienst voor grote internationale concerns in de Finance & Tech sector. Inmiddels is een mooie klantenportefeuille opgebouwd. Door de aansluiting bij Zorg van de Zaak Netwerk versterkt Cohesie haar positie als innovatieve en financieel sterke businesspartner voor haar klanten. Cohesie zal als zelfstandig bedrijf blijven opereren en doorgroeien, en daarbij gebruik maken van de expertise en ervaring van Zorg van de Zaak als fullservice provider en marktleider op het gebied van Corporate Health & Vitality.

Bas Tomassen, voorzitter netwerkdirectie Zorg van de Zaak: “Wij zijn blij met de toevoeging van Cohesie aan ons dienstverleningspakket. Het biedt ons een extra sectorspecialisatie, toegang tot een snel groeiende markt en prachtige werkplaatsen voor professionals die zich willen ontwikkelen in internationale high performance omgevingen. We delen daarbij de visie dat het werken met gezamenlijke verbeterteams en een agile aanpak naast de basisdienstverlening helpt bij het vergroten van de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid van alle stakeholders bij het bouwen aan vitale organisaties. Ik zie alleen maar pluspunten.”

Ariëtte la Roi, directeur Cohesie: “Het is eigenlijk heel simpel. Onze klanten stellen hoge eisen aan hun belangrijkste businesspartners en dat vraagt een behoorlijke bedrijfsomvang en specifieke deskundigheid op tal van terreinen. Het platform van Zorg van de Zaak biedt ons de mogelijkheid om gebruik te maken van de beschikbare kennisinfrastructuur en investeringsruimte, terwijl wij met behoud van onze identiteit kunnen doorgroeien met alle aandacht voor onze klanten en professionals. Dat biedt letterlijk ruimte voor creativiteit.”

Meer over Cohesie

Cohesie is een semi-interne arbodienst voor grote ondernemingen in de Finance en Tech sector en gespecialiseerd in Engelstalige klanten en klanten met een hoofdkantoor in het buitenland. Vanuit liefde en betrokkenheid brengt Cohesie mensen in beweging. Cohesie biedt ondersteuning en voert ook werkzaamheden uit, maar altijd vanuit de gedachte dat de organisatie verantwoordelijk is en regie heeft en moet behouden. De goede aanpak van verzuim is het faciliteren van medewerker en leidinggevende naar een gezonde omgang met elkaar. Gevolg: minder verzuim, een betere samenwerking en een hogere betrokkenheid. Ofwel: meer cohesie in de organisatie!

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerkvoor werkend Nederland. Tot ons netwerk behoren arbodiensten en daaraan gerelateerde interventie- en expertisebedrijven. Samen bieden ze integrale en geïntegreerde oplossingen voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven.  Meer weten? Bekijk onze over ons en ons verhaal pagina’s.