Iedereen heeft weleens een pauze nodig

relax levensloopstress

Werkgevers proberen nieuwe werknemers vaak te lokken met een lappendeken van betaalde verlofuitkeringen, zoals ouderschaps-, rouw- en mantelzorgverlof. Deze voordelen zouden als bewijs moeten dienen dat een bedrijf inclusief is en rekening houdt met werknemers van alle leeftijden, tijdens iedere fase van hun leven. Maar als een bedrijf echt iedereen welkom wil laten voelen, is er volgens de auteur van dit artikel (Engelstalig) een eenvoudigere oplossing: creëer één beleid dat iedereen dient – een ‘redenloze’ betaalde verlofoptie voor alle werknemers. Omdat iedereen weleens een pauze nodig heeft.

In hoeverre beïnvloedt jouw privéleven je werksituatie? Zorg van de Zaak voert momenteel de campagne Levensloopstress. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van levensloopstress voor werkend Nederland. Meer weten? Kijk op www.zorgvandezaaknetwerk.nl/levensloopstress