Persbericht: P5COM sluit zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk

Utrecht, 9 september 2022 – P5COM sluit zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk, hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Met de krachtenbundeling haalt Zorg van de Zaak unieke expertise op bedrijfskundig en organisatorisch gebied in huis.

P5COM heeft jarenlange ervaring met het duurzaam beter laten presteren van organisaties in de maatschappelijke sector. En daar plukken óók medewerkers de vruchten van. Paul Arakelian, managing partner P5COM: “Aandacht voor individuele medewerkers is extra waardevol als de randvoorwaarden ook op orde zijn. Die organisatorische context is onze kracht. Samen met de andere bedrijven binnen Zorg van de Zaak Netwerk kunnen we organisaties nu helpen verbeteren, met een brede aanpak en oplossingsrichtingen voor medewerkers én organisaties.” Peter Lamme, managing partner P5COM: “Organisaties in onder meer zorg, onderwijs en woningbouw staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, die ook nog eens met elkaar samenhangen. Wij kunnen nu een wezenlijke bijdrage aan de oplossing leveren, door samen te werken over de grenzen van onze eigen organisatie heen.”

Mooie aansluiting op het netwerk voor de werkgevers van Nederland
Bas Tomassen, directievoorzitter van Zorg van de Zaak Netwerk: “We zijn al enige tijd aangekomen in een nieuw tijdperk waarin werkgevers meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers om zelf keuzes te maken over de planning en uitvoering van hun werk. Digitalisering en plaatsonafhankelijk werken zijn daarbij van grote invloed op de inrichting van bedrijfsprocessen, samenwerking in teams en het functioneren als geheel. Steeds vaker vinden we dan ook verklaringen voor verloop, verzuim en gebrek aan medewerkersbetrokkenheid in organisatorische knelpunten. Dat vraagt om inzet van bedrijfskundige expertise. P5COM sluit naadloos aan op onze visie op de ontwikkeling van vitale organisaties. Een goede match dus. Als onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk behoudt P5COM haar eigen profiel en participeert zij in de gezamenlijke aanpak van de bedrijven in ons netwerk voor gemeenschappelijke klanten die meer samenhang en synergie in de verschillende vormen van ondersteuning en zorg rond duurzame inzetbaarheid nastreven.”

Over P5COM
P5COM is een succesvol adviesbureau dat al meer dan vijftien jaar aantoonbare resultaten boekt op het gebied van organisatieverbetering. De klanten van P5COM verbeteren duurzaam hun kwaliteit, zien hun medewerker- en cliënttevredenheid stijgen, en hun kosten dalen. Dat bereikt P5COM door organisaties te helpen om beter te focussen op hun hoofddoel, door de randvoorwaarden op orde te brengen én door met hen op de werkvloer aan de slag te gaan. Voor meer informatie: www.P5COM.eu

Over Zorg van de Zaak Netwerk
Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Wij bereiken via 67.000 werkgevers ruim 1,3 miljoen werkenden. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zorg van de Zaak Netwerk
Petra Hardeman
M: +31 (0)6 38 16 74 79
E: [email protected]