Persbericht: Samenwerking One Session en Zorg van de Zaak Netwerk

Snellere toegang tot goede ondersteuning versterkt zelfredzaamheid van medewerkers. Zorg van de Zaak Netwerk, het grootste platform voor bedrijfsgezondheidszorg in Nederland, breidt haar aanbod uit met de laagdrempelige interventies van One Session. Deze samenwerking past in de ingeslagen weg van Zorg van de Zaak naar een groot, gespecialiseerd netwerk om medewerkers snel de best passende ondersteuning en zorg te bieden op of terug naar het werk. De nadruk ligt op de gezamenlijke ambitie om vitaliteit, betrokkenheid en zelfstandigheid te bevorderen.

Eén sessie  met een ervaren psycholoog
Helen van Empel, psycholoog en medeoprichter One Session: “Met één sessie kunnen medewerkers die om welke reden dan ook tijdelijk niet goed in hun vel zitten, weer op weg geholpen worden. In een tijd waar een groeiend aantal werkenden uitvalt door psychische klachten als een burnout, is het steeds belangrijker om mentale problemen bijtijds te signaleren. Wanneer een leidinggevende of een medewerker zelf signaleert dat het niet lekker loopt, kan meteen actie genomen worden. De medewerker boekt zelf een sessie. Dat kan de volgende dag al, ook ‘s avonds en in het weekend. Timing is essentieel. Als je er bent op het goede moment hoeft het meestal niet lang, zwaar en ingewikkeld te zijn. Ook medewerkers die een positieve verandering nastreven, zoals een koersverandering in de loopbaan of professionele ontwikkeling, kunnen met een sessie vooruit geholpen worden.”

Meer toegevoegde waarde voor alle betrokkenen
Bas Tomassen, directievoorzitter van Zorg van de Zaak Netwerk: “De interventies van One Session richten zich op het versterken van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en ontwikkeling op het moment dat het nodig is. Niet wachten tot ziekte en uitval, maar zorgen dat mensen goed kunnen werken en gesteund worden bij impactvolle momenten. Medewerkers die zich op deze onderdelen ontwikkelen, realiseren een grotere toegevoegde waarde voor elke organisatie. Deze benadering sluit naadloos aan op onze visie op de ontwikkeling van vitale organisaties. Een goede match dus. Samen zetten we in op het stimuleren van gezond gedrag en eigen regie in een positief werkklimaat. In de samenwerking met Zorg van de Zaak Netwerk behoudt One Session haar eigen profiel en participeert zij in de gezamenlijke aanpak van de bedrijven in ons netwerk voor gemeenschappelijke klanten die meer samenhang en synergie in de verschillende vormen van ondersteuning en zorg rond duurzame inzetbaarheid nastreven. Ze is een partner met wie we samen initiatieven ontplooien om vitale organisaties te realiseren.”

Over One Session
One Session is in 2020 opgericht door psycholoog Helen van Empel, samen met vijf andere ervaren psychologen. One Session is gebaseerd op het concept van Single Session Therapy (SST): op zichzelf staande sessies, beschikbaar wanneer nodig. One Session introduceerde daarmee deze methode, in het buitenland al sinds de jaren 80 met succes toegepast, in Nederland. Inmiddels heeft One Session zich vooral op de zakelijke markt ontwikkeld met sessies die via werkgevers aan medewerkers worden aangeboden. Ze schrijven het eerste nederlandstalige boek over SST dat volgend jaar bij uitgeverij Boom verschijnt en geven nascholing over de SST-methode bij RINO. Voor meer informatie: www.onesession.nl.

Over Zorg van de Zaak Netwerk
Zorg van de Zaak Netwerk is in 1996 opgericht en is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Het netwerk omvat arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die gecombineerd integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties, waarbij passende ondersteuning en zorg wordt geleverd op de momenten waarin dat nodig of gewenst is. Zorg van de Zaak Netwerk is hoofdsponsor van de Koninklijke Wandelbond Nederland en ondersteunt daarmee de groeiende maatschappelijke aandacht voor welzijn, vitaliteit en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl.