Loading...
Sectoren & regio’s

Een branchegerichte aanpak met landelijke dekking

Maatwerk per klant is het uitgangspunt van onze bedrijfsgezondheidszorg. Dat betekent dat we vanuit branchespecifieke kennis weten wat nodig is om de focus van verzuim te verleggen richting preventie en vitaliteit. Met een organisatie die is ingericht op sectoren en regio’s profiteren werkgevers en werknemers altijd van de juiste specialistische kennis en expertise van onze professionals.

Grootzakelijk

Industrie & vervoer

Fitte werknemers in een veilige werkomgeving. Dat is het gezamenlijke doel dat we met onze klanten nastreven. We bieden een totaalaanpak gericht op een breder vitaliteitsbeleid. Dit doen we met extra aandacht voor branchespecifieke kenmerken gericht op het voorkomen van (beroeps)ziekten en bedrijfsongevallen, en de omgang met arbeidsrisico’s, zoals ploegendiensten, nachtarbeid en stoffenblootstelling. Neem contact op

Onderwijs

Zorg van de Zaak Onderwijs is uw partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid, en specialist als het gaat om mentale overbelasting, werkdruk en onbalans. Wij bieden uw organisatie, management en werknemers maatwerkoplossingen, gericht op het vergroten van weerbaarheid en veerkracht. Zo kunt u zich richten op onderwijs geven aan de generatie van morgen. Neem contact op

Overheid

Zorg van de Zaak Overheid helpt overheidsorganisaties bij het vormgeven van integraal gezondheidsmanagement en de inzet van interventies. Dit doen we door hen te adviseren en faciliteren, met een sterke focus op preventie en de eigen regie van werknemers. Rechtbanken, provincies, veiligheidsregio’s, de nationale politie en het kadaster behoren tot onze klanten. Neem contact op

Retail & Zakelijke Markt

Zorg van de Zaak Retail & Zakelijke Markt faciliteert organisaties bij het versterken van goed werkgeverschap. Dit doen we met oplossingen gericht op preventie, vitaliteit en verzuim afgestemd op uw branche: consultancy, facilitaire dienstverlening, financiële instellingen, horeca en handel & retail. Neem contact op

Zorg

Voorkomen dat werknemers in de zorg- en welzijnssector zelf zorg nodig hebben. Dat is ons doel. Onze professionals komen niet alleen in actie bij verzuim en re-integratie, maar weten wat nodig is om de aandacht te verleggen naar preventie en vitaliteit. Samen met u zetten we in op duurzaam inzetbaar zorgpersoneel. Neem contact op

Noordwest

Sterk geworteld in de regio met een reikwijdte van Amsterdam tot Alkmaar en Amersfoort tot Utrecht. De vernieuwing en diversiteit in de regio is ook terug te zien in de aanpak. Wij helpen klanten bij hun eigen uiteenlopende uitdagingen en verbinden ze aan elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te kunnen leren. Neem contact op

Noordoost

Zorg van de Zaak Noordoost bestaat uit ondernemende professionals, gedreven door een positieve klantbeleving. Wij stellen uw vraagstuk voorop, vertalen dit naar praktische oplossingen en gezamenlijke doelstellingen. Zo ondersteunen wij in het behalen van uw ambitie en bieden advisering op maat. Ons werkgebied strekt zich van Groningen tot Arnhem en van Almere tot Emmen. Neem contact op

Zuid

Samen met u zetten wij niet alleen in op verzuim en re-integratie, maar ook op welzijn, vitaliteit en preventie. Onze deskundigheid helpt u op weg bij het bepalen en behouden van de juiste koers. Dit doen we in een werkgebied van Rotterdam tot Nijmegen, en Terneuzen tot Maastricht met professionals die hun regio goed kennen. Neem contact op

MKB, Verzekeren & Intermediair

MKB

Met speciale mkb-abonnementen maken we gezond ondernemen voor u gemakkelijk. Onze professionals kijken naar de specifieke situatie van uw werknemer en uw organisatie. Op basis daarvan bepalen we gezamenlijk de aanpak. Dit doen we steeds meer digitaal. De verzuimbegeleiding die wij bieden is resultaat- en oplossingsgericht, waarmee u onnodig verzuim voorkomt. Bekijk onze abonnementen in de webwinkel of neem contact op de MKB desk

Verzekeren & Intermediair

Zorg van de Zaak heeft een samenwerking met vrijwel alle verzekeraars en volmachten, en biedt een ruime keuze in abonnementsvormen (o.a. combipakketten, mkb verzuim ontzorgverzekering). Samen met u als adviseur zorgen we voor een optimale dienstverlening voor onze gezamenlijke relaties. En als werkgever kiest u samen met uw verzekeringsadviseur eenvoudig het juiste pakket. Lees hier meer of neem contact op met de Intermediair desk