Een vitale werkomgeving vraagt om gezamenlijke inzet

Wat doet een topwerkgever? Die bouwt samen met medewerkers aan een vitale organisatie met een positieve werkomgeving en werkcultuur, waarin mensen veilig en met plezier samenwerken. Een geïntegreerde en datagedreven aanpak dient daarbij als leidraad om gedeelde ambities te realiseren. Zo krijgt een topwerkgever iedereen sterker aan het werk.

‘En dat is wat we willen: iedereen sterker aan het werk,’ vertelt Rita Zijlstra, bestuurder bij Zorg van de Zaak en klinisch neuropsycholoog. ‘Dit vraagt wel om een gezamenlijke inzet van werkgevers en medewerkers. Een werkgever die oog heeft voor wat er voor zijn medewerkers toe doet en data gebruikt om hun werk gezond en veilig in te richten, benut de belangrijkste beschikbare instrumenten in tijden van arbeidstekort en hoge werkdruk.’

Laten we beginnen!

We zoomen samen in op de aandachtsgebieden die bijdragen aan een positief werkklimaat. Hoe zorg je voor een vitale werkomgeving en een positieve werkcultuur waarin mensen met plezier en veilig samenwerken?
Bekijk onze themapagina ‘Vitale werkomgeving’ en laat je inspireren.