Visie medewerker en werkgever op re-integratie verplicht in Plan van aanpak

Per 1 juli 2023 moeten de medewerker en werkgever hun visie op de re-integratie correct en volledig invullen in het Plan van aanpak dat zij aan het einde van de wachttijd inleveren bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De overheid past daarmee de wet- en regelgeving aan voor het eerste en tweede ziektejaar. Het moet de betrokkenheid bij het traject vergroten en tot een meer succesvolle re-integratie leiden. De extra eis geldt voor het Plan van aanpak, en alle bijstellingen op dit plan, op en na de gestelde datum.

De verzuimende medewerker en werkgever stellen tijdens het re-integratietraject een Plan van aanpak op. Daarin spreken zij af op welke manier zij een terugkeer naar het werk voor de medewerker bevorderen. Met de nieuwe wet- en regelgeving streven de overheid en het UWV ernaar dat de betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun kijk op de re-integratie. Die gesprekken moet hun betrokkenheid bij het traject en de kans op een goede en passende manier van terugkeren naar het werk voor de medewerker vergroten.

Ingangsdatum van wetswijziging

De wetswijziging geldt voor alle plannen van aanpak, en bijstellingen hierop, die medewerkers en werkgevers op of na 1 juli 2023 opstellen. Maakt of wijzigt de werkgever re-integratieafspraken op of na die datum? Dan is hij verplicht om zijn eigen visie en die van de medewerker op de afspraken in het Plan van aanpak op te nemen. In bestaande en onveranderde plannen van aanpak vóór die datum hoeven zij een ontbrekende visie niet alsnog op te nemen.

Voorbeelden van afspraken in Plan van aanpak

In het onderdeel dat de re-integratievisie betreft, verwachten de wetgever en het UWV bijvoorbeeld dat de betrokkenen beschrijven welke mogelijkheden in ander passend werk zij met de huidige beperkingen zien. Of juist een motivatie waarom zij geen mogelijkheden zien. Verder kunnen betrokkenen vermelden of zij een second opinion of deskundigenoordeel aanvragen, en wat hiervan de reden is. Ze mogen ook aangeven wat zij van het advies van de bedrijfsarts vinden en hoe zij hiermee verder handelen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, de betrokkenen mogen ook andere zaken opschrijven waar zij over hebben gesproken of waar een van de hen tegenaan loopt.

Gevolgen bij ontbreken visie

Tot voor kort was het ontbreken of tekortkomen van de visie van de medewerker en werkgever op re-integratieafspraken nog geen verplicht onderdeel, maar sinds begin van deze maand leidt het tot een gebrekkig Plan van aanpak. In een uiterst geval kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen als een plan een ontoereikende re-integratievisie bevat. Dit betekent dat de werkgever het loon van de medewerker langer moet doorbetalen, tot maximaal een jaar extra.