Persbericht: Novadic-Kentron versterkt Zorg van de Zaak Netwerk

Nieuwe Kansen door bundeling expertise leefstijl en verslaving


Utrecht/Vught,
18 april 2019 – Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk.

Novadic-Kentron (NK) is de Brabantse verslavingszorginstelling die haar deskundigheid inzet voor een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant. Zorg van de Zaak deelt de ambitie van NK om met toewijding te werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat. Zij ziet de samenwerking als een kans om nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen die recht doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan de zorgvraag van cliënten en aan de professionele trots en ambitie van de medewerkers.

Geïntegreerd aanbod

Sinds begin 2017 is NK in gesprek met Zorg van de Zaak over de mogelijkheid van een strategische samenwerking. Na een intensief traject van onderzoek en onderhandeling hebben beide partijen het besluit genomen tot toetreding tot het netwerk.

Dorothee van Vredenburch, CEO Zorg van de Zaak Netwerk: “Wij zijn blij dat wij de expertise van Novadic-Kentron kunnen toevoegen aan ons netwerk. Door de synergie die al tussen diverse bedrijfsonderdelen bestaat, biedt deze versterking ons nieuwe ontwikkelkansen op het gebied van zorg en verslavingszorg. Samen kunnen we zorgdragen voor een nauw verweven netwerk met een geïntegreerd en flexibel aanbod. Zodat niet alleen recht wordt gedaan aan de complexe en vaak psychiatrische en psychosociale problematieken, maar ook zorg op maat kan worden geboden aan zowel de individuele cliënt als aan zijn of haar sociale omgeving.”

Nieuwe kansen

Walther Tibosch, bestuurder van NK: “Door aan te sluiten bij het netwerk van Zorg van de Zaak, kunnen wij samen nieuwe kansen creëren op het gebied van riskante leefstijl en verslaving. Samen met de andere bedrijven in het netwerk vormen wij een sterke partij die mensen op impactvolle momenten in het leven ondersteuning biedt. Door gerichte preventie en effectieve ondersteuning kunnen we het verschil maken. Daarnaast draagt toetreding tot het netwerk bij aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van NK, en geeft het bundelen van expertise en middelen ons meer slagkracht om te komen tot ontwikkeling en innovatie. Hiermee verstevigen wij onze kwaliteit van dienstverlening en ontstaan er nieuwe kansen voor cliënten en medewerkers.”

De beoogde samenwerking is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Beide partijen verwachten de transactie medio 2019 af te ronden.

Over NK

Novadic-Kentron (NK) is de grootste verslavingszorginstelling in Noord-Brabant en aanwezig in vrijwel alle gemeenten: bij de zorgklant thuis, in de wijk en indien nodig in de kliniek. De bijna 900 medewerkers en vrijwilligers/ervaringswerkers ondersteunen zo’n 8.000 cliënten per jaar bij hun herstel. NK staat voor een gezond, sociaal en veilig Brabant via een breed en gedifferentieerd aanbod met focus op herstel. Iedereen kan bij NK terecht: hoe licht of ernstig de problemen ook zijn. NK heeft een uitgebreid aanbod voor mensen met (complexe) verslavingsproblematiek, waaronder jongeren, cliënten met een dubbele diagnose (combinatie met psychiatrische problematiek) of een licht verstandelijke beperking. Maar ook voor cliënten met justitiële achtergrond heeft NK een sterk gespecialiseerd aanbod. Kijk op www.novadic-kentron.nl.

Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana en Ready for Change), eetstoornissen (Co-eur) en obesitas (RA-Medical), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Naviva Kraamzorg in Deventer. En is Zorg van de Zaak ook nog hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl