Steeds meer jongeren langer dan een jaar ziek

Margolin signaleert een toename van tweede spoortrajecten in de leeftijdscategorie 20’ers en jonge 30’ers. Het gaat om een toename van ruim 20% in 2021 ten opzichte van 2020. Een zorgelijke ontwikkeling, want het gaat hier om het tweede ziektejaar, de mensen die Margolin ziet, zijn gemiddeld al langer dan een jaar ziek. Ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat twintigers en dertigers steeds meer last hebben van werkstress. Ze ervaren prestatiedrang, een (te) hoge werkdruk en kampen met psychische vermoeidheid door het werk. Waar in 2016 slechts 17,1 procent van de 25- tot 35-jarigen aangaf uitgeput te raken door hun werk, is dat in 2021 gestegen naar maar liefst 23,4 procent. “Vijf jaar geleden zag ik zelden iemand onder de veertig z’n tweede ziektejaar ingaan. Maar we zien steeds meer twintigers en jonge dertigers die lang uitvallen”, vertelt Helma Schuldink, manager loopbaanadviseurs bij Margolin.

Schuldink ziet twee oorzaken voor de uitval van deze twintigers en dertigers. Enerzijds is de werkdruk vaak hoog op hun werk, al dan niet veroorzaakt door een personeelstekort. Anderzijds zien we vaak een mismatch tussen de verwachtingen van de medewerker en die van de werkgever.

Ook bedrijfsartsen slaan alarm. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) waarschuwt dat er meer mensen thuis komen te zitten omdat de druk op medewerkers toeneemt door personeelstekort. In de spreekkamer zien ze al de eerste signalen.

Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door werkstress moeten werkgevers vooral inzetten op preventie. Modder niet twee jaar door bij verzuim maar kijk vroeg in het eerste jaar al naar andere oplossingen.

Meer weten? Bekijk de preventieve oplossingen van Margolin

Margolin is onderdeel van Zorg van de Zaak.

 

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/27/ziek-van-de-stress-twintigers-en-dertigers-hebben-steeds-meer-last-van-werkstress-a4137543#:~:text=Gaf%20in%202016%20nog%2017,een%20stevige%20toename%20te%20zien

Bron: https://nos.nl/artikel/2439155-bedrijfsartsen-waarschuwen-voor-overspannenheid-door-personeelstekort