SCP over personeelsbeleid: werkgevers kunnen meer doen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert op basis van onderzoek dat werkgevers niet genoeg doen voor het huidige personeel. Hoewel werkgevers aangeven zich wel verantwoordelijk te voelen, maken ze er nog te weinig werk van. “Het is van belang dat niet alleen werknemers, maar ook werkgever zich aanpassen aan de huidige arbeidsmarkt”, stelt Patricia van Echtelt, SCP-onderzoeker. Zo moet een werkgever meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden en voortijdig uitval door hoge werkdruk te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan scholingen en trainingen aan te bieden of thuiswerken te stimuleren. “Het is daarbij wel belangrijk dat werkgevers de verantwoordelijkheid voor omgaan met stress niet alleen bij medewerkers leggen, maar dat ze ook zelf gaan kijken naar werkprocessen en de cultuur binnen een organisatie die werkdruk veroorzaken.”

Weten wat jij als werkgever voor jouw medewerkers kan doen? Bekijk onze services.

Bron: https://nos.nl/artikel/2436198-werkgevers-benutten-niet-alle-kansen-op-krappe-arbeidsmarkt