Persbericht: Verkenning samenwerking Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk beëindigd

Utrecht,  6 september 2019 – Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de begeleiding van werkenden in Nederland, zijn Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk voor de zomer een verkenning gestart naar de haalbaarheid van een nauwe samenwerking. De gesprekken om tot een gezamenlijke zeggenschap te komen, hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit betekent dat de besturen van beide organisaties recent in goed overleg hebben besloten om de verkenning naar de beoogde samenwerking te beëindigen.

Tijdens het verkennende onderzoek, dat sinds mei loopt, is nogmaals bekrachtigd dat beide organisaties een gemeenschappelijke ambitie delen als het gaat om kwaliteitsontwikkeling in de sector. Arbo Unie en Zorg van de Zaak werken nu onverminderd maar afzonderlijk van elkaar aan een kwaliteitsimpuls van de bedrijfsgezondheidszorg. Met als doel om tegemoet te komen aan de snel veranderende omstandigheden van werkenden in Nederland. De verkenning heeft er in ieder geval toe bijgedragen, dat de waardering voor onze organisaties aan beide kanten is vergroot.

Over Arbo Unie
Arbo Unie is een moderne, landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheid. We werken voor meer dan 12.000 organisaties die willen investeren in mensen en helpen per jaar meer dan 1,2 miljoen werkenden. We bieden kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dienstverlening door goed opgeleide en gemotiveerde professionals. Met tal van universiteiten in Nederland valideren we continu onderdelen van de dienstverlening op effectiviteit en doelmatigheid. Onze aanpak richt zich op het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers. Als het gaat om werk en gezondheid komen er vaak ook andere vragen naar boven. Denk aan re-integratie tweede spoor, revalidatie na een zware ziekte of ongevallenhulp.

Samen met de andere labels binnen de Arbo Unie organisatie bieden we ook voor die vraagstukken een passende aanpak. Voor meer informatie: www.arbounie.nl

Over Zorg van de Zaak Netwerk
Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana, Ready for Change en Novadic-Kentron), eetstoornissen (Co-eur) en obesitas (RA-Medical), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Naviva Kraamzorg in Deventer. Daarnaast is Zorg van de Zaak hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl