Persbericht: Coronapiek in ziekteverzuim eerste kwartaal 2020

Utrecht, 6 april 2020 – De verzuimcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen op 12 en 15 maart is het aantal ziektegevallen significant toegenomen met 26,9% ten opzichte van februari. Met name in de sectoren industrie & vervoer (46,1%), zorg (29,6%) en retail & zakelijk (29,3%). Dit blijkt uit cijfers van Zorg van de Zaak.

Het coronavirus COVID-19 en de verstrekkende overheidsmaatregelen overrompelden heel Nederland en dus ook werkgevers. Werknemers met een verkoudheid of met zieke huisgenoten moesten ineens noodgedwongen thuisblijven. In enkele sectoren, zoals de horeca, leidden de maatregelen tot acute bedrijfssluiting. In alle hectiek zijn ook werknemers ziekgemeld die in normale omstandigheden waren blijven werken.

Volksgezondheidsmaatregel

Gezondheidsorganisatie WHO heeft COVID-19 verklaard tot pandemie. Dit betekent onder andere dat de overheid omwille van de volksgezondheid de regie neemt in de bestrijding van het virus. Het bedrijfsleven is daaraan ondergeschikt. De door artsen bij de GGD meldingsplichtige (infectie)ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Het COVID-19 virus staat met stip op 1 in Groep A. Deze unieke situatie heeft de maatschappij ontwricht. Ook werkgevers en werknemers hadden door een gevoel van onmacht geen idee hoe hier concreet mee om te gaan.

Marja Sleeuwenhoek, directielid van Zorg van de Zaak Netwerk en voorzitter van het crisisteam corona: “Inmiddels zien we gelukkig al een paar dagen dat het aantal herstelmeldingen uitstijgt boven de ziekmeldingen (bekijk ons overzicht lopend verzuim per sector). De beroepsbevolking lijkt zich voorzichtig te herpakken. Wel hebben zowel werkgevers als werknemers behoefte om gehoord te worden en tips en adviezen te krijgen hoe zo goed mogelijk kan worden doorgewerkt gedurende de door de overheid opgelegde intelligente lockdown.”

Preventie

Preventie heeft de aankomende periode de hoogste prioriteit van werkend Nederland. Sleeuwenhoek: “Afgezien van het correct omgaan met de verzuimregistratie, moet elke inspanning erop gericht zijn om psychische overbelasting te voorkomen, want de komende weken verwachten we een uitputtingsslag door de impact van deze pandemie op onze sociale structuur. Maak goede afspraken met je medewerkers over het behouden van een zo’n goed mogelijke werk privé-balans. En zorg voor laagdrempelige opvang van medewerkers die wat extra hulp en steun nodig hebben in deze hectische periode. Daarnaast moet er beleid komen hoe je voormalige coronapatiënten of diens huisgenoten re-integreert. Dit is de reden waarom Zorg van de Zaak een Corona desk heeft geopend en de leaflet Coronavirus Ziek- en herstelmelden heeft opgesteld. Het biedt werkgevers handvatten in deze unieke en bizarre tijd.”