Persbericht: Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk onderzoeken samenwerking

Versnelling slagkracht bedrijfsgezondheidszorg

Utrecht, 30 april 2019 – Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk onderzoeken de mogelijkheid om tot een nauwe samenwerking te komen. Hiertoe tekenden de twee toonaangevende dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg onlangs een intentieverklaring. Samen willen zij een stevige kwaliteitsimpuls geven aan de begeleiding van de snel veranderende werkomstandigheden in Nederland.

De effecten van digitalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, het vervagen van de scheidslijn tussen werk en privé en langer doorwerken vanwege een toegenomen levensverwachting hebben veel impact op werkenden van vandaag en morgen. Door de krachten te bundelen kunnen Arbo Unie en Zorg van de Zaak Netwerk nog beter aan de veranderende maatschappelijke behoefte tegemoet komen en vernieuwende oplossingen bieden. Een versnelling is mogelijk met meer onderzoek, kennis en specialisatie.

Voordeel voor werkgevers

Marius Touwen, oprichter en DGA van Zorg van de Zaak Netwerk: “We willen samen een organisatie worden die groot genoeg is om de bedrijfsgezondheidszorg naar het volgende niveau te brengen. Groot genoeg voor vakmatige ontwikkeling, specialisaties, onderzoek, wetenschap en ook persoonlijke aandacht”.

Drie miljoen werkenden beter begeleiden

Lisette van Breugel en Willem van Rhenen, Bestuurders van Arbo Unie: “Samen zijn we in staat  sneller en slimmer te innoveren om zo binnen de bedrijfsgezondheidszorg een kwaliteitsslag door te voeren. Hierdoor kunnen we circa drie miljoen werkenden beter begeleiden”.

Werkende centraal

Zowel Arbo Unie als Zorg van de Zaak Netwerk stellen de werkende centraal in hun aanpak. Zij hechten een groot belang aan kwaliteit, onderzoek en gevalideerde oplossingen. Beide organisaties delen ook de visie op kwalitatieve ontwikkeling en persoonlijke aandacht voor de mens vanuit een maatschappelijk perspectief.

Nader onderzoek

De komende periode wordt de  mogelijke samenwerking verder uitgewerkt. Naar verwachting neemt dit een aantal maanden in beslag. De beoogde samenwerking is ook onder voorbehoud van goedkeuring door onder meer de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en advisering door medezeggenschapsorganen.


Over Arbo Unie

Arbo Unie is een moderne, landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheid. We werken voor meer dan 12.000 organisaties die willen investeren in mensen en helpen per jaar meer dan 1,2 miljoen werkenden. We bieden kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dienstverlening door goed opgeleide en gemotiveerde professionals. Met tal van universiteiten in Nederland valideren we continu onderdelen van de dienstverlening op effectiviteit en doelmatigheid. Onze aanpak richt zich op het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers. Als het gaat om werk en gezondheid komen er vaak ook andere vragen naar boven. Denk aan re-integratie tweede spoor, revalidatie na een zware ziekte of ongevallenhulp. Samen met de andere labels binnen de Arbo Unie organisatie bieden we ook voor die vraagstukken een passende aanpak. Voor meer informatie: www.arbounie.nl


Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana, Ready for Change), eetstoornissen (Co-eur) en obesitas (RA-Medical), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Naviva Kraamzorg in Deventer. En is Zorg van de Zaak ook nog hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl