Wandelen geeft ruimte voor andere gesprekken

De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers en personeel. De ene sector moet 200% gas geven terwijl de andere nagenoeg stilligt. Toch wordt er in beide situaties veel van werknemers gevraagd, met name in de emotionele belasting. Juist nu is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven om elkaar niet kwijt te raken. Je wilt voorkomen dat er een drempel ontstaat als straks de boel weer op orde is. Volgens Claudia Kuijer, arbodirecteur MKB bij Zorg van de Zaak, kan wandelen hier een positieve rol in spelen.

Dit artikel is verschenen bij MKB servicedesk.

Goede communicatie tussen werkgever en werknemer is in deze tijd extra belangrijk

Bij Zorg van de Zaak zien we steeds meer schurende arbeidsverhoudingen, vaak voortgekomen uit onbegrip of een gebrek aan de juiste communicatie. Dat komt onder andere doordat bedrijven de gevoelens van hun personeel onderschatten. Neem bijvoorbeeld het verplichte thuiswerken, dat kan een flinke impact hebben op je werknemers.

Hier wordt helaas maar weinig over gepraat. Als ondernemer spreek je mensen minder en zie je ook minder snel dat ze ergens mee zitten. Gesprekken die wel worden gevoerd, gaan met name over de coronamaatregelen en het bedrijf. Er is dan onvoldoende aandacht voor een werknemer met een jong gezin, mantelzorgtaken, of wellicht een thuissituatie waarin een scheiding te verwachten is. Die factoren trekken in deze periode een extra zware wissel op mensen.

Hoe signaleer je dat het niet goed gaat met een werknemer?

“Werknemers zijn in een onzekere economische periode minder geneigd te melden wat hen dwarszit, uit angst voor een eventueel ontslag. Mijn advies aan de werkgever is om de lijnen open te houden. Weet wat je werknemer bezighoudt en speel op tijd in op signalen”, aldus Claudia Kuijer.

Door alert te zijn op het welzijn van je collega’s, zie je hoe het echt gaat. Signalen voor Claudia zijn bijvoorbeeld werknemers die ineens stiller zijn dan dat ze van hen gewend is. Of dat iemand tijdens een meeting minder aandachtig aanwezig is. Soms hoort ze tijdens telefoongesprekken bij een medewerker een hogere ademhaling in zijn of haar stem. In al deze gevallen weet ze: wij gaan eens even wandelen!

Wandelen helpt bij het voeren van goede gesprekken

Wandelen biedt veel voordelen en geeft bovenal ruimte voor een goed gesprek met elkaar. Deze vijf vor heeft Claudia voor het wandelen met werknemers:

1. Wandelen is communicatie en aandacht

Bij het wandelen heb je meer aandacht hebt voor elkaar en de omgeving. Je bent beiden op neutraal gebied in de buitenlucht, hierdoor spreek je je sneller uit over je inzichten en de waardering voor elkaar. Wandelen brengt niet alleen je lichaam in beweging, maar ook je gedachten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten.

2. Echt luisteren

Leidinggevenden die luisteren met de intentie om een ander écht te begrijpen, zijn beter op de hoogte van wat er speelt. Om iemand echt te begrijpen moet je gebruik maken van je ogen, je hart en je inlevingsvermogen. Doordat je als leidinggevende tijdens het wandelen ook even los bent van je werkomgeving, ben je vaak beter in staat om je hierop te focussen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met je gesprekspartner, maar wel verstandelijk en gevoelsmatig begrip op kunnen brengen. Begrepen worden en erkenning krijgen zijn tenslotte belangrijke menselijke behoeften.

3. Communicatie is oprecht zijn en de juiste vragen stellen

Een belangrijke tip is om niet al gekleurd een gesprek in te gaan. Stel liever open vragen. Realiseer je hierbij dat we allemaal met onze eigen bril naar de wereld kijken. Het gaat niet om gelijk krijgen, durf (door) te vragen en blijf dicht bij jezelf. Vragen die voor mij werken zijn bijvoorbeeld:

  • Waar lig je wakker van?
  • Waar krijg je energie van?
  • Wat zijn je lichtpuntjes deze week?
  • Hoe zorg je in deze periode voor jezelf?

4. Wandelen geeft ruimte voor open gesprekken

Vaak is het benoemen van een probleem best spannend. In de setting dat je samen aan een tafel of bureau zit, kan dit letterlijk een barrière vormen om open te zijn. Doordat je tijdens een wandeling naast elkaar loopt en elkaar niet de hele tijd hoeft aan te kijken, ontspan je meer. Je vindt sneller de juiste woorden door te bewegen. En als er iets uitgepraat moet worden, kan de spanning die je opbouwt in je lijf beter afgevoerd worden. Buiten is er letterlijk en figuurlijk meer lucht en ruimte.

5.  Wandelen zorgt voor betere prestaties

Dat wandelen goed voor ons is, is inmiddels wel bekend. Toch zijn werkgevers soms bang voor productiviteitsverlies bij wandelen onder werktijd. Tegen hen zou Claudia willen zeggen: wandelen zorgt juist voor betere prestaties! Door te bewegen in de buitenlucht maakt je lichaam stoffen aan waar je een goed gevoel van krijgt en neemt het stresshormoon af.

Gelukkige medewerkers die met plezier naar het werk gaan en goede prestaties leveren, maken het verschil. Daarom is het belangrijk dat werknemers goed inzetbaar blijven, nu en in de toekomst. Wandelen is dus een echte win-winsituatie voor jouw werknemers en je organisatie.

Tot slot, merk je dat je werknemer een hulpvraag heeft? Durf dan te vragen wat hij of zij nodig heeft aan steun. Maak met elkaar afspraken en houd een vinger aan de pols. En maak een wandelafspraak!

Lees in dit artikel hoe Claudia Kuijer deze tips zelf toepast in haar functie als arbodirecteur MKB bij Zorg van de Zaak.