“Vaak is het slechts een kwestie van bemiddelen, organiseren en doorzetten om samen mooie doelen te bereiken”

Iedereen verdient een kans om mee te doen in de maatschappij. Vanuit deze gedachte richtte Zorg van de Zaak Netwerk in 2015 Zorg van de Zaak Foundation op. De stichting ondersteunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden die mensen helpen om zelf een volgende stap in hun leven te zetten. In dit artikel brengen we bijzondere projecten in Gambia onder de aandacht. We spraken Leo van Veen, bestuurslid van de Foundation, en Ron Brandes, manager inkoop bij Zorg van de Zaak.

‘Ik zie het als een vanzelfsprekendheid om hieraan bij te dragen’

Eind 2018 maakte Leo een reis door Gambia met zijn vrouw. ’Vanuit mijn functie als bestuurslid van de Foundation heb ik altijd mijn voelsprieten aanstaan als ik op vakantie ben. In Gambia ontmoette ik de Nederlandse Rianne Habraken, een oud-verpleegkundige die al meer dan 20 jaar in Gambia woont en daar veel mensen kent. Via haar kwam ik erachter hoe erbarmelijk de situatie in ziekenhuizen en klinieken is. Het ontbreekt er aan veel medische instrumenten.’

Afgekeurde medische instrumenten krijgen tweede bestemming

Terug in Nederland zocht Leo contact met Ron, als manager inkoop verantwoordelijk voor onder meer de aankoop van medische instrumenten. De heren kennen elkaar al jaren. Ron: ‘Onze vestiging in Voorburg, waar de afdeling Keuringen een opslag van (afgeschreven) instrumenten ondergebracht had, ging toevallig verhuizen. Deze instrumenten konden dus wel een tweede bestemming krijgen.’ Niet veel later sorteerden Leo en Ron de instrumenten in Voorburg op bruikbaarheid en bekeken ze wanneer ze voor het laatst gekalibreerd waren.

Koppeling vraag en aanbod

Ron: ‘Ik had al een voorselectie gemaakt en daarna hebben Leo en ik nog paar uurtjes de schouders eronder gezet. Ik zie het als een vanzelfsprekendheid om hieraan bij te dragen. Deze apparatuur was anders in afvalcontainers beland bij het ontruimen van de locatie. Op deze manier konden vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld.’ De opbrengst bestond uit 2,5 kubieke meter aan afgeschreven medische instrumenten. Een verhuisbedrijf heeft ze ingepakt en via de stichting Goods for Gambia zijn ze naar Gambia verscheept. De Foundation subsidieerde het transport.

Twee vliegen in één klap

Met bemiddeling van Stichting Care for Natural zijn de instrumenten in Gambia gedistribueerd en zo bij verschillende ziekenhuizen en klinieken terechtgekomen. Leo: ‘Via deze stichting was er ondertussen een andere projectaanvraag bij de Foundation binnengekomen. Om twee vliegen in één klap te slaan heb ik aan de projectleider aldaar, Claudette Krook, gevraagd of zij wilde zorgdragen voor de distributie van de medische instrumenten. Vaak is het slechts een kwestie van bemiddelen, organiseren en doorzetten om samen mooie doelen te bereiken.’

Directe meerjarige betrokkenheid Zorg van de Zaak Foundation

Stichting Care for Natural produceert in Gambia meerdere producten. Zo wordt er een plantage aangelegd van Moringabomen. De eiwitrijke bonen en vruchten afkomstig van deze ‘wonderboom’ zijn heel voedzaam zijn voor baby’s en ouderen. Daarnaast produceert de stichting aloë vera-planten waarmee ze patiënten (kinderen) met brandwonden kunnen behandelen. De Foundation is hier direct en voor meerdere jaren bij betrokken. Leo: ‘In het kader van deze brandwondenbehandeling heb ik contact gelegd met het brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) zodat Claudette vanuit Gambia digitaal foto’s van brandwondenpatiëntjes met het RKZ kan uitwisselen om elkaar te adviseren over de (voortgang van de) behandeling.’

Meer informatie

Zorg van de Zaak Foundation steunt organisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we samen met lokale partners en aan de hand van voorbeeldprojecten. Projecten die zijn gericht op zelfstandigheid en duurzaamheid, zodat ze blijven bestaan. Ook als wij weg zijn. Bekijk hier meer informatie of neem contact op via [email protected].