Zorg van de Zaak Foundation schiet partners te hulp in coronacrisis

De coronacrisis heeft heftige gevolgen: in Nederland, maar ook in het buitenland. De partners van de Zorg van de Zaak Foundation merken dagelijks hoe mensen met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Vooral voor mensen die niet aan het werk kunnen, zijn de consequenties extreem. De subsidies die de Zorg van de Zaak Foundation in april ter beschikking stelde, worden inmiddels op verschillende manieren ingezet.

Bolivia

De lock-down in Bolivia is strikt: ‘Je mag een ochtend per week naar buiten. Dan kun je boodschappen doen. Je krijgt een enorme boete als je je er niet aan houdt’, zegt Laurie IJzerman, de coördinator van Casa de la Alegria. Het grootste deel van de financiële steun in Bolivia is gegeven aan Estrellas de la Calle (‘Stars of the Street’). Deze organisatie ondersteunt kinderen door hen te voorzien van warme kleding en eten. Worden kinderen normaliter begeleid in een centrum, nu zijn ze noodgedwongen de hele dag met hun ouders thuis. Alle ouders kampen met psychische problemen. De kinderen verdienen normaliter hun geld op straat en zorgen er daarmee voor dat er thuis te eten is. Nu is dat onmogelijk. ‘De spanning in deze families is extreem. Kinderen moeten nu noodgedwongen veel meer tijd doorbrengen bij hun ouders. Ik maak me zorgen om hun situatie’, zegt Laurie IJzerman.

Zuid Afrika

In Naledi Village zijn door de lock-down de meeste activiteiten stopgezet. Ook de scholen zijn dicht. De kinderen zijn nu thuis, en kunnen daardoor geen gebruik maken van de voedselprogramma’s op school die door de staat gefinancierd zijn. Om dit op te vangen, krijgen families nu extra financiële steun van de Foundation. Daarnaast krijgen mensen extra voedingssupplementen om hun immuunsysteem sterk te houden en worden ze voorzien van desinfecterende zeep. Zo wordt de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk gehouden.

India

Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn op dit moment een kwetsbare groep. Door eenzijdige voeding op de theeplantages in India ontstaat een ijzertekort. Dit kan voor problemen zorgen tijdens de zwangerschap. We zorgen voor voedingssupplementen om het ijzertekort te voorkomen of verhelpen.  Jonge kinderen tussen de 1 en 7 jaar krijgen extra melkpoeder. In totaal zullen door de extra steun van de Foundation 550 zwangere vrouwen en 2500 kinderen geholpen kunnen worden.

In Global Hospital in India heeft het draaiende houden van de intensive care hoge prioriteit. Het ziekenhuis kampt met dalende inkomsten omdat veel standaard handelingen niet kunnen worden uitgevoerd. Er is onvoldoende geld om salarissen van het IC personeel te betalen. De Foundation springt tijdelijk bij. Het ziekenhuis (met een bereik van 170.000 mensen) kan haar werk nu voortzetten.


Iedereen verdient een kans om te participeren in de maatschappij. Vanuit deze drijfveer richtte Zorg van de Zaak Netwerk in 2015 Zorg van de Zaak Foundation op. Deze stichting ondersteunt projecten in Nederland en ontwikkelingslanden die mensen helpen om zelf een volgende stap in hun leven te zetten. De projecten van de foundation zijn met name gericht op arbeidsparticipatie, ondernemerschap en economische bedrijvigheid. De benodigde financiële middelen haalt de foundation vanuit haar 40%-aandelenbelang in Zorg van de Zaak Netwerk. Daarnaast steunt zij bij haar activiteiten op de expertise van deze marktleider in bedrijfs-, leefstijl- en medische zorg. Lees meer over de Foundation.