Overgang bespreekbaar maken in de spreekkamer

Steeds meer vrouwen (1,8 miljoen in Nederland) werken tijdens de overgang, die gewoonlijk optreedt tussen het 40e en 60e levensjaar. En deze groep wordt door de vergrijzing alleen maar groter. Uit onderzoek blijkt dat overgangsklachten het werkvermogen voor 25 tot 34 procent negatief beïnvloeden. Toch worden overgangsklachten vaak niet herkend (lees hier meer). 

We delen een aantal tips voor (bedrijfs)artsen om vrouwen in de overgang beter te begeleiden:

  • Vraag actief naar overgangsklachten en de beleving van de overgang.
  • Wees alert op de signalen van de overgang. Naast verandering van menstruatie, overmatig transpireren (opvliegers/nachtzweten) en urogenitale klachten, kunnen vrouwen tijdens de overgang last hebben van concentratieverlies, vergeetachtigheid, vermoeidheid (door het slechter slapen en nachtelijk zweten) en stemmingswisselingen. Vaak worden overgangsklachten onterecht gezien als een burn-out. Door problemen tijdig te herkennen, voorkom je dat deze groter worden.
  • Informeer vrouwen door ze de juiste voorlichting te bieden, zoals bijv. de website vrouwenindeovergang.nl. Hoe meer kennis zij hebben over de overgang en de klachten, hoe beter ze hiermee om kunnen gaan.
  • Kijk samen of er mogelijkheden zijn om de leefstijl te verbeteren. Denk aan wandelen, stoppen met roken, minder suiker eten en een goede nachtrust.
  • Mochten vrouwen ondanks een gezonde leefstijl toch last houden van klachten dan kan een behandeling met hormonale middelen (bijvoorbeeld in de vorm van een pleister of spray) dit hormonale evenwicht herstellen. Verwijs hiervoor naar een specialist.