Ondanks ongewenst gedrag voelen basisschooldocenten zich wel veilig

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en Advies blijkt dat ruim de helft van de basisschooldocenten zich veilig voelt. Wel gaven de docenten aan dat ongewenst gedrag veel voorkomt in het primaire onderwijs. Zo heeft meer dan de helft van de 1100 ondervraagde docenten het afgelopen jaar fysiek of verbaal geweld van leerlingen, ouders of zelfs collega’s meegemaakt. Een derde van de basisschooldocenten laat weten verbaal te zijn geïntimideerd door leerlingen, en een op de tien heeft fysiek geweld meegemaakt. Daarnaast heeft maar liefst een kwart van de docenten last gehad van verbaal geweld door ouders. Maar niet alleen de leerlingen en hun ouders maken zich schuldig aan ongewenst gedrag. Collega’s en leidinggevenden werden ook in het onderzoek genoemd. Zo ervaarden 8 procent van de docenten ongewenst gedrag van collega’s en 7 procent door leidinggevenden. Daarbij gaat het vooral om aanhoudend bekritiseren en kleineren.

Uit recent onderzoek van Zorg van de Zaak blijkt dat een derde van werkend Nederland te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daarom staat de nieuwe campagne van Zorg van de Zaak in het thema van sociale veiligheid.

 

Bron: https://nos.nl/artikel/2447407-leraren-basisschool-voelen-zich-veilig-toch-ervaart-ruim-helft-ongewenst-gedrag