Leefstijl als medicijn

Op woensdag 4 maart heeft onze collega bedrijfsarts Hinke Anja Werkman een inspirerende presentatie verzorgd tijdens de ‘Lifestyle as Medicine’ conferentie over ons innovatieve project ‘Keer diabetes om in de ploeg’ samen met TNO bij Tata Steel. Dit is een pilot waaraan nu 7 werknemers meedoen die in 24/7 ploegendiensten werken. Onze bedrijfsarts Hinke Anja monitort de gezondheid van de deelnemers en volgt de vorderingen. Meer over dit project is te lezen in dit artikel.

Hinke Anja Werkman vertelt over ons project bij Tata Steel: “We willen weten of we de leefstijl van de werknemers (vaak oudere mannen) kunnen verbeteren. We brengen hun gezondheid en risicofactoren in beeld en geven ze vervolgens persoonlijke begeleiding van diëtisten, maar ze gaan ook samen sporten. Van een pilot hebben we al geleerd dat veel van deze mannen gemotiveerd zijn om te veranderen, en dat samen trainen stimuleert.”

Leefstijl wint aan interesse. Gezien de forse toename van diabetes en het verhoogde risico op diabetes type 2 door het langdurig werken in ploegendienst, zouden leefstijl interventies gekoppeld aan de werkcontext de belangrijke focus van de bedrijfsarts kunnen worden.

Naar aanleiding van de conferentie verscheen er ook een nieuwsartikel van Medisch Contact waarin de pilot uitgebreid aan bod komt.


Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Sonja Smits (arbeids- en organisatie deskundige, Zorg van de Zaak) of Hinke Anja Werkman (bedrijfsarts, Zorg van de Zaak).