Wat heeft het afschaffen van een beoordelingssystematiek binnen een bedrijf met wandelen te maken?

Wat heeft het afschaffen van een beoordelingssystematiek binnen een bedrijf met wandelen te maken? Dat lijkt zo op het eerste gezicht geen verband te houden met elkaar. Toch ziet Zorg van de Zaak Netwerk daar logica in en verbinden zij deze onderwerpen aan elkaar.

“Het afschaffen van beoordelingsgesprekken is niet nieuw. Daarin lopen wij als Zorg van de Zaak Netwerk niet voorop. Maar wat zet je daarvoor in de plaats? Je wilt een dergelijk systeem vervangen voor iets dat aansluit bij de huidige tijd en de nieuwe inzichten die we hebben verkregen”, aldus Kitty Althof, HR-directeur van Zorg van de Zaak Netwerk.

Bij Zorg van de Zaak Netwerk hebben we gekozen voor een systeem van FiT-gesprekken. Daarbij staat FiT voor je fit voelen, een passende fit van mens, werk en organisatie en aandacht voor Functioneren in de Toekomst. Gebaseerd op een model waarin werkprestaties en positieve gezondheid samenkomen. “De vitaliteit van medewerkers is geen onderwerp dat je los kunt zien van functioneren. We moeten dit dus ook niet als een apart onderwerp behandelen. Goed in je vel zitten en goed presteren is een samenspel van de juiste functie op het juiste moment en je fysieke en mentale veerkracht” legt Kitty Althof uit. “We kunnen mensen en hun prestaties niet reduceren tot een invuloefening in Excel.”

Aandacht voor mensgerichte aspecten

Bas Tomassen, directievoorzitter van Zorg van de Zaak Netwerk, houdt zich al vele jaren bezig met het onderwerp gezond ondernemen. “Organisaties worden nog te vaak aangestuurd vanuit taakoriëntatie. Terwijl werkgevers meer oog en oor zouden moeten hebben voor vitaliteit, competenties, ondernemerschap en verbondenheid van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende taken in de organisatie. Deze mensgerichte aspecten willen wij meer in samenhang ontwikkelen en moeten het ouderwetse model van doelstellingen en beoordelen gaan vervangen.”

Stimuleren van bewegen

De FiT-gesprekken binnen Zorg van de Zaak Netwerk zijn gebaseerd op gezond ondernemen. Het FiT-gesprek leidt tot een grotere onderlinge betrokkenheid en perspectief op verbetering van werkomstandigheden, autonomie en ontplooiing. En dat draagt bij aan een betere inzet en inzetbaarheid van medewerkers. Maar wat heeft dat nu met wandelen te maken?
“Tegelijk met het invoeren van het systeem van FiT-gesprekken starten wij ook met het verdienen van FiT-coins door te wandelen. Door wandelen in je dagelijkse werkritme te integreren, kun je op een laagdrempelige wijze werken aan je fysieke en mentale veerkracht. En daarmee aan je werkprestaties en werkplezier. Wij moedigen onze medewerkers aan om zelf te ontdekken hoe ze dat kunnen doen. Dit kan natuurlijk tijdens de lunch of voor en na werktijd. Maar je kunt ook wandelen en een telefonische bespreking combineren. En uiteraard wandelend het FiT-gesprek voeren! Door te wandelen tijdens een dergelijk gesprek krijgt zo’n gesprek ook een andere dynamiek” geeft Bas Tomassen aan. “Ik kijk er niet van op als ik een collega bel en deze aangeeft even snel een jas aan te trekken voor een wandeling voordat we uitgebreid een onderwerp bespreken. Zeker nu, met het thuiswerken is het erg belangrijk dat we af en toe even uit die zolderkamer met het wasrekje lopen.”

Meer weten over hoe Zorg van de Zaak vitaliteit van werknemers stimuleert? Lees er meer over in dit artikel.