Persbericht: Nieuwe CAO Zorg van de Zaak beloont bewegen

Utrecht, 17 december 2020 – Zorg van de Zaak heeft met LAD, De Unie en de Werknemersvereniging van Zorg van de Zaak een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO. Dit is de eerste CAO waarin – naast een eenmalige eindejaarsuitkering en een salarisverhoging van 1,5% per 1 juli 2021 – gezond gedrag van medewerkers financieel wordt gewaardeerd. Met deze afspraak slaan sociale partners en Zorg van de Zaak de handen inéén om een extra bijdrage te leveren aan verbetering van vitaliteit en gezondheid van werkend Nederland. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan verhoging van de natuurlijke weerstand tegen (infectie)ziekten en het bevordert de mentale weerbaarheid tegen stress.

Al wandelend FiT-coins scoren

In de nieuwe CAO is afgesproken dat medewerkers van Zorg van de Zaak een vitaliteitsstimulans kunnen verdienen tot € 500 netto op jaarbasis als zij zich houden aan de beweegnorm. Deze bedraagt 2,5 uur per week, ofwel 30 minuten per werkdag. Onder het motto Wandelen werkt! worden medewerkers gestimuleerd om ook tijdens de werkdag actief te bewegen en daarmee FiT-coins te verdienen. Medewerkers van het netwerk die onder een andere cao vallen, kunnen met hun FiT-coins shoppen voor leuke kortingen en aanbiedingen van partnerbedrijven in de virtuele marktplaats van het gezondheidsplatform It’s my Life.

Van bewegen een vaste gewoonte maken

Het FiT-coin programma is in het leven geroepen om bewustzijn te creëren onder medewerkers. De coronacrisis trekt een zware wissel op het mentale en fysieke welzijn van medewerkers. Bewegen schiet er steeds vaker bij in nu we meer thuiswerken en voor veel sporten beperkende maatregelen gelden. Het programma maakt deel uit van de samenwerking met Koninklijke Wandel Bond Nederland. Zorg van de Zaak Netwerk hoopt medewerkers op deze manier te motiveren om in beweging te blijven. Directievoorzitter Bas Tomassen: ‘Zeker in deze moeilijke tijd roepen wij iedereen op om van bewegen een vaste gewoonte te maken. Door op die manier onze conditie en natuurlijke weerstand te vergroten, zijn we beter tegen besmetting beschermd en helpen we verspreiding van het virus te voorkomen. Daarnaast helpt een goede vitaliteit bij het op peil houden van onze mentale weerbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat ook onze eigen medewerkers bewegen een vast onderdeel maken van hun dag- en weekritme. Vanuit dezelfde visie zullen wij in al onze behandel- en begeleidingsprogramma’s voor cliënten en patiënten aandacht voor bewegen integreren.’

 


Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak Netwerk is een netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven voor ondersteuning van mensen rond impactvolle momenten. Inmiddels is Zorg van de Zaak Netwerk onder meer actief in bedrijfszorg, kraamzorg, verslavingszorg, GGZ en medische zorg. Daardoor kan bij diverse sociale, fysieke en mentale uitdagingen van het leven de juiste hulp en zorg worden geboden. Zowel op het werk, thuis als in de (poli)kliniek. Hierdoor kunnen mensen blijven werken en meedoen in de samenleving. Daarmee vormt Zorg van de Zaak een uniek platform voor participatie.