Werkgever opgelet: is jouw werkomgeving veilig genoeg?

Veiligheidsdeskundige Luuk Schoo: ‘Preventie is de sleutel’

Op Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk geeft expert Luuk Schoo van Zorg van de Zaak tips om jouw werkplek veiliger te maken.

Hoe veilig is jouw werkplek? Dat is de vraag van de dag, want 28 april is Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Het is een initiatief van de Verenigde Naties om wereldwijd aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid tijdens het werk.

Van gevaarlijke stoffen tot stress

Ook in Nederland valt nog veel winst te behalen, vertelt veiligheidskundige Luuk Schoo van Zorg van de Zaak. Schoo adviseert ondernemers over alles wat te maken heeft met veilig werken. Dat doet hij samen met zijn team deskundigen.

“Ieder heeft zijn eigen specialisme: van psychosociale arbeidsbelasting en technische veiligheid tot ergonomie”, vertelt hij. “We hebben bijvoorbeeld ook experts op het gebied van gevaarlijke stoffen. Die meten en beoordelen of medewerkers veilig omgaan met bijvoorbeeld schadelijke middelen en straling.”

Verschillen per bedrijfsonderdeel

Als Schoo technische veiligheid beoordeelt, kijkt hij naar alles wat direct met fysieke veiligheid te maken heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om veilig gebruik van machines. Daarnaast weet hij alles van wat hij ‘de zachte kant van veiligheid’ noemt. “Als Arbeid & Organisatiedeskundige houd ik me ook bezig met psychosociale arbeidsbelasting. Denk aan ongewenst gedrag op het werk of een hoge werkdruk.”

Het verschilt per soort bedrijf en zelfs per onderdeel van je organisatie op welke zaken je moet letten, legt hij uit. “Als jouw kantoormedewerkers veel achter een beeldscherm zitten, is het logisch om te focussen op ergonomie en werkstress. Voor medewerkers in het productieproces let je meer op fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid.”

Risico-inventarisatie en plan van aanpak

Volgens de Arbowet zijn Nederlandse werkgevers verplicht om een arbobeleid op te stellen waarmee ze streven naar optimale arbeidsomstandigheden. De basis is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dat document breng je alle beleid- en arbeidsrisico’s in jouw organisatie in kaart. Schoo: “Denk dus niet alleen aan gevaren als grote machines en gevaarlijke stoffen, maar ook aan werkstress en discriminatie.”

Na die risico-inventarisatie ga je aan de slag met een plan van aanpak. Wat zijn de gevaren voor jouw medewerkers? Op welke manier kun je die risico’s beperken en problemen voorkomen? Als jij een RI&E hebt uitgevoerd en een plan van aanpak hebt, moet je deze documenten voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Bijvoorbeeld aan Schoo en zijn team van Zorg van de Zaak. Ze toetsen de RI&E en het plan van aanpak en geven advies. Daarbij kijken zij ook of het arbobeleid aan de eisen voldoet.

Verantwoordelijkheid bij de juiste personen

“Bij veilig en gezond werken is preventie de sleutel”, zegt hij. “We zorgen dat een werkgever niets over het hoofd ziet. Denk bijvoorbeeld aan een werkplek waar mensen met gevaarlijke stoffen werken in een omgeving met heftrucks. De focus ligt dan vaak in eerste instantie op de stoffen waarmee ze werken, terwijl ook de dieseluitstoot van de trucks ongezond is.”

Daarnaast is het belangrijk om de juiste mensen in jouw bedrijf beslisbevoegdheid te geven, zegt de veiligheidskundige. Kijk dus eens goed wie waarvoor verantwoordelijk is en daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Schoo: “Maak leidinggevenden bewust van hun rol en geef ze verantwoordelijkheid om in te grijpen bij onveilige situaties.”

Taak van de werkgever

Als werkgever is het jouw taak om de juiste voorwaarden scheppen voor een veilige en gezonde werkomgeving en deze boodschap over te brengen naar de medewerkers, benadrukt Schoo. “Maak dus de juiste mensen verantwoordelijk en geef ze een duidelijke taak. De preventiemedewerker kan een belangrijke rol spelen in dit proces. Geef je medewerkers ook de middelen die ze nodig hebben en creëer de juiste omstandigheden om veilig te kunnen werken.”

Hierbij is het essentieel om je team bewust te maken van je ambities. Schoo: “Vertel regelmatig over het belang van gezond en veilig werken. Wees heel duidelijk: productie is belangrijk, maar dat mag nooit ten koste gaan van je gezondheid.”