Wereld Anti-Tabaksdag: Tijd om te stoppen met roken

Wereld Anti-rookdag

Op 31 mei is het Wereld Anti-Tabaksdag, een belangrijke dag waarop wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op de gevaren van roken en het belang van stoppen. Als werkgever speel je een cruciale rol in het ondersteunen van je medewerkers bij het maken van gezonde keuzes.  

Roken is niet alleen schadelijk voor de gezondheid van jou en je medewerkers, maar heeft ook negatieve gevolgen voor jouw organisatie. In deze blog bespreken we de argumenten om te stoppen met roken en bieden we praktische tips om je medewerkers te helpen bij deze stap.


Waarom zou je stoppen met roken?
  


Gezondheid van de medewerkers

Verminderd risico op ziekten
Roken is een belangrijke oorzaak van hartziekten, beroertes, longkanker en andere vormen van kanker. Door te stoppen met roken, verminderen je medewerkers hun risico op deze ernstige ziekten aanzienlijk. 

Verbeterde longfunctie
Al na enkele weken na het stoppen met roken, verbeteren de longfuncties en de ademhaling. Dit leidt tot meer energie en een betere algehele gezondheid. 

Versterkt immuunsysteem
Stoppen met roken versterkt het immuunsysteem, waardoor het lichaam beter bestand is tegen infecties en ziektes. 


Voordelen voor de organisatie

Minder ziekteverzuim
Rokers hebben gemiddeld meer ziektedagen dan niet-rokers. Door roken te verminderen binnen je organisatie, kan het ziekteverzuim significant dalen. 

Verhoogde productiviteit
Medewerkers die stoppen met roken hebben meer energie en kunnen zich beter concentreren, wat leidt tot hogere productiviteit. 

Lagere kosten
Roken brengt hogere gezondheidskosten met zich mee, zowel direct als indirect. Minder rokers in je organisatie betekent lagere kosten voor ziektekostenverzekeringen en gezondheidsprogramma’s. 


Positief werkklimaat

Gezondere werkomgeving
Een rookvrije werkplek bevordert de gezondheid van alle medewerkers, ook van degenen die niet roken. Dit draagt bij aan een gezondere en prettigere werkomgeving. 

Positief imago
Een organisatie die actief rookvrij beleid voert, toont maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt bij aan een positief imago. 

  

Praktische tips om te stoppen met roken 


Voorlichting en bewustwording

Informatiesessies
Organiseer workshops of seminars over de gevaren van roken en de voordelen van stoppen. Nodig experts uit om hun kennis en ervaringen te delen. 

Communicatiecampagnes
Gebruik posters, nieuwsbrieven en intranet om medewerkers te informeren over Wereld Anti-Tabaksdag en de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. 


Ondersteuning aanbieden

Stoppen-met-roken programma’s
Bied programma’s aan die helpen bij het stoppen met roken, zoals counseling, groepssessies en online ondersteuningsplatforms.

Vergoedingen en incentives
Overweeg om vergoedingen aan te bieden voor nicotinevervangende middelen, zoals pleisters en kauwgom, of voor deelname aan stoppen-met-roken programma’s. 


Creëer een rookvrije werkplek

Beleid invoeren
Stel een rookvrij beleid in en zorg ervoor dat het duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers. Bied alternatieven aan, zoals rookvrije zones en pauzeruimtes. 

Rookvrije zones
Zorg ervoor dat de directe omgeving van het gebouw rookvrij is en dat er duidelijke bordjes zijn die dit aangeven. 


Individuele ondersteuning

Mentale ondersteuning
Moedig medewerkers aan om gebruik te maken van coaching en psychologische ondersteuning om de mentale aspecten van stoppen met roken aan te pakken. 

Gezondheidschecks
Bied regelmatige gezondheidschecks aan om de voortgang van medewerkers die gestopt zijn met roken te monitoren en hen te blijven motiveren.   


Dus

Wereld Anti-Tabaksdag is de perfecte gelegenheid om als werkgever het belang van stoppen met roken te benadrukken en je medewerkers te ondersteunen bij deze belangrijke stap. Door voorlichting, ondersteuning en een rookvrije werkplek te bieden, kun je een significante bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van je medewerkers én de algehele productiviteit en sfeer binnen je organisatie verbeteren. 

Laten we samen werken aan een rookvrije toekomst. Elk stapje helpt!