Bij Zorg van de Zaak MKB streven we ernaar om onze afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, tenzij onze professional specifiek om een persoonlijke ontmoeting vraagt.

Verantwoorde zorgverlening centraal

De professional verzamelt voldoende informatie om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de werknemer en de belasting vanuit het werk, hierbij staat de verantwoorde zorgverlening centraal. Het is altijd aan de (Bedrijfs)arts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts om te beslissen of een afspraak digitaal of in persoon wordt gehouden.

In goede samenspraak

Een digitaal spreekuur kan een prima aanvulling zijn op of alternatief voor een fysiek spreekuur. Hierbij is het belangrijk dat de keuze voor een digitaal spreekuur altijd samen met de werknemer wordt besproken. Als een digitaal spreekuur, om wat voor reden dan ook, niet geschikt lijkt voor het bieden van passende zorg, zal er voor een andere optie worden gekozen. Deze beslissing wordt genomen door de (Bedrijfs)arts of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts, die hierbij een zorgvuldige afweging maakt.

Kleinere ecologische voetafdruk

Daarnaast streven we bij Zorg van de Zaak naar het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Door onder andere over te stappen op groene energie en het efficiënter gebruik van ruimte dragen we bij aan het behalen van onze (klimaat)doelen en hebben we een positieve impact op het milieu.