Medewerkers met relatieproblemen: wat kan jij doen?

De stress die een relatiebreuk of scheiding kan opleveren, uit zich ook op de werkvloer. Jaarlijks kost het verzuim gerelateerd aan relatiestress 438 miljoen euro. Daar komt een verminderde productiviteit nog bij. Zorg van de Zaak Netwerk helpt organisaties om de impact van deze stress te reduceren en medewerkers de juiste balans te vinden.

Maak relatieproblemen bespreekbaar

“In mijn werk als bedrijfsarts zie ik geregeld de invloed van relatiestress en scheiden op het functioneren van medewerkers. Vroege signalering door een werkgever, maakt het mogelijk om in een vroeg stadium actie te ondernemen”, vertelt Michel Soffers, Zorg van de Zaak.

Relatiestresstest 

Om medewerkers te ondersteunen, hebben we een Relatiestresstest ontwikkeld die inzicht geeft in de situatie en advies geeft over de best passende hulp. Die werkgevers kunnen aanbieden aan hun medewerkers.

Medewerker in scheiding? Voorkom stress

Wil jij graag weten wat jij kunt doen voor medewerkers met relatieproblemen?