Impact rouw verdient meer aandacht op werkvloer

Wie in Nederland een kind of partner verliest, heeft wettelijk geen recht op rouwverlof. Werknemers doen daarom vaak een beroep op het calamiteitenverlof, nemen vakantiedagen op of melden zich ziek. Maar rouw laat zich vaak niet beperken tot een relatief korte periode van afwezigheid. Marrit van Exel verloor in korte tijd haar man en dochter. “De verschrikkelijke pijn die gepaard gaat met rouw beperkt zich niet tot de eerste dagen na het overlijden. Het intense besef dat iemand nooit meer terugkeert, ontstaat vaak pas in een latere fase. Je moet je dagelijkse leven volledig opnieuw inrichten.”

Eén op de tien werknemers krijgt een burn-out na het verlies van een dierbare, bleek uit CNV-onderzoek uit 2020. Een kwart kan voor langere tijd niet goed functioneren. Meer aandacht is nodig voor rouwende werknemers. Voor meer erkenning is in België een nieuwe wetswijziging aangenomen: het rouwverlof wordt daar van drie naar tien dagen verlengd. Maar, zo zeggen critici, is het rouwproces wel te vatten in een starre wet?

Rouwdeskundigen zijn het over één ding eens: er moet meer aandacht komen voor rouwende werknemers. Een rouwproces is een impactvol moment in iemands leven. Laat als werkgever zien dat je de werknemer, in tijden van afwezigheid, niet vergeet. Voor rouwende werknemer zelf helpt het om open over je gevoel te zijn naar je collega’s toe. Ze kunnen vaak veel meer betekenen in het proces dan vaak gedacht.

Lees hier meer over ons unieke platform voor hulp bij impactvolle momenten.

Bron: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/krijgen-wij-ook-rouwverlof-net-als-de-belgen-een-goed-rouwproces-helpt-mensen-om-weer-aan-te-sluiten~b2979e6c/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

De foto bij dit bericht is gefingeerd.