Loading...

Integrale aanpak

Integrale aanpak

Wij geloven dat iedereen gelukkiger is als je voluit kunt meedoen in de maatschappij. De sociale, fysieke en mentale uitdagingen in het leven doen een beroep op de gezondheid en vitaliteit van ons allemaal en met name tijdens impactvolle momenten. Dat zijn situaties of omstandigheden die meer dan gemiddeld als belastend ervaren worden, zowel in positieve als negatieve zin. Denk aan zwangerschap, scheiden, burn-out en de wereldwijde uitbraak van COVID-19. We zijn er trots op dat we onze deskundigheid juist kunnen bundelen en inzetten op dit soort ingrijpende momenten. We doen dat met een integrale aanpak waarin we risico’s identificeren en de problemen die zich kunnen voordoen helpen voorkomen en oplossen.

We richten ons hiermee niet alleen op de behandeling en het herstel van klachten, maar ook op het stimuleren van veerkracht en eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de impactvolle momenten in het leven. Met deze visie sluiten we aan op een meer holistische aanpak met toegevoegde waarde op het gebied van preventie en vitaliteit. Onze aanpak hierin is zowel multidisciplinair als interdisciplinair.

Kracht van het netwerk

We zijn onder meer actief in de bedrijfszorg, kraamzorg, verslavingszorg, GGZ en medische zorg in de vorm van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dankzij ons netwerk leveren we met elkaar de juiste zorg op het juiste moment: op het werk, thuis en in een (poli)kliniek. Dit kunnen we alleen door alle bedrijven in ons netwerk te blijven uitdagen om samen te werken in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en door trends binnen de zorg nauwgezet te volgen. Al onze inspanningen zijn erop gericht om afstemming tussen zorgprofessionals te vereenvoudigen, de kans te verkleinen op tegenstrijdige adviezen in de zorgketen en doorlooptijden te verkorten.

Wat ons drijft is de wens om Nederland gezonder, vitaler en gelukkiger te maken.

Aanbod

Op dit moment hebben wij onze krachten gebundeld op de impactvolle momenten bij Zwangerschap & werk en Relatiestress & scheiden. De eerste stappen al gezet en hieruit zijn al proposities voortgekomen voor cliënten en werknemers.

Hieronder vindt u een overzicht ↓

Relatiestress & scheiden

Relatiestress & scheiden

Een scheiding heeft veel impact op iemands leven. Het zorgt ook vaak voor veel stress en kan psychische klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat werknemers uit balans raken helpen wij graag! Dit varieert van een goede privé-werk balans, relatiebemiddeling, financiële hulp tot scheidingsbemiddeling. Ook hebben we hiervoor een Relatiestress test ontwikkeld.

Zwangerschap & werk

Zwangerschap & werk

Een zwangerschap is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. Het kan puur geluk en plezier brengen, maar ook fysiek ongemak of onzekerheid. Wij leveren de juiste zorg op het juiste moment: tijdens de zwangerschap, na de bevalling en in de terugkeer naar werk.