Vooral ouderen in de stress door digitalisering

Binnenlands Bestuur deed onderzoek naar de effecten van digitalisering op medewerkers van de overheid. Wat blijkt? Hoe hoger de leeftijd, hoe meer last men heeft van stress door digitalisering. Onder oudere medewerkers is de groep die minstens een beetje stress ervaart bijna twee keer zo groot als de groep die geen stress ervaart. Opvallend: toch ziet meer dan twee derde van de ondervraagden digitalisering als iets positiefs. Als redenen werden genoemd: papierloos werken, de beschikbaarheid van informatie en de mogelijkheden om te sturen op basis van data.

Zowel voor werkgevers als werknemers is het noodzaak om te investeren in digitale vaardigheden. Zonder ontwikkeling hiervan stijgt de druk op de werkvloer, wat leidt tot stress en ongewenste uitval. Mensen hebben steeds meer moeite om (ander) werk te vinden.

Ons advies: investeer in digitale vaardigheden

Hoe kunt u als werkgever het beste omgaan met digitalisering? Het helpt om medewerkers te vragen waar zij zichzelf over vijf jaar zien. Denken zij dat ze nog hetzelfde werk doen, willen ze dat? Het stellen van deze vraag helpt mensen om na te denken over hun ambities en over de mogelijkheden om die te realiseren. De bereidheid om te veranderen en nieuwe vaardigheden aan te leren groeit daardoor.

Margolin, onderdeel van Zorg van de Zaak, biedt deskundige begeleiding zodat werknemers  zich verder kunnen ontwikkelen. Een nieuw toekomstperspectief, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. De loopbaanadviseurs helpen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en competenties te ontwikkelingen. Benieuwd hoe wij kunnen helpen bij ontwikkeling van digitale vaardigheden? Bekijk de mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding.