Second opinion vernieuwde arbowet

Als medewerkers het oneens zijn met het advies of oordeel van de eigen bedrijfsarts, kunnen zij vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Medewerkers hebben volgens de Arbowet recht op een second opinion van een andere externe bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts is niet werkzaam bij Zorg van de Zaak.

Wanneer een second opinion?

De second opinion kan naar aanleiding van de zaken  worden aangevraagd:

  • Een persoonlijk advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding,
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en
  • advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

Alleen medewerkers kunnen een second opinion aanvragen. Het aanvragen vindt altijd plaats in overleg met de eigen bedrijfsarts. Als deze geen zwaarwegende gronden heeft de SO aanvraag te weigeren, informeert de bedrijfsarts de medewerker over de procedure. De bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak zijn hierover uitgebreid geïnformeerd en kennen deze procedure.

Andere bedrijfsarts

In het basiscontract tussen een werkgever en Zorg van de Zaak is vastgelegd door wie de second opinion wordt uitgevoerd. Dat is door onze partner voor externe bedrijfsartsen, Aditum Arbo. Na een aanvraag kan de medewerker zelf een bedrijfsarts kiezen voor de second opinion. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Een second opinion aanvraag is anoniem, facturering is dus ook anoniem.

Terugkoppeling

De bedrijfsarts die de second opinion heeft uitgevoerd, zorgt altijd voor een terugkoppeling aan de medewerker. De werkgever ontvangt dus géén terugkoppeling van de SO arts. Met toestemming van de medewerker wordt de terugkoppeling wel doorgestuurd naar de eigen bedrijfsarts. Vervolgens maakt de eigen bedrijfsarts zelf een professionele afweging. Het advies van de second opinion bedrijfsarts kan hij of zij geheel, gedeeltelijk of niet overnemen.